Retailbeleid

Het Retailbeleid 2016-2026 is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemerscollectieven, winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren, overige ondernemers, inwoners. De visie van het winkelend publiek is een belangrijke basis voor het nieuwe Retailbeleid. Zij weten wat goed is en wat beter kan.

 

Wethouder Peter van der Torre: "Het retaillandschap is continu en razendsnel in ontwikkeling. Ondernemers moeten de komende jaren kunnen inspelen op trends. Zoals groei in online winkelen, de behoefte van de consument aan beleving, gemak en efficiëntie, de verminderde voorspelbaarheid van de consument en de veranderende bevolkingssamenstelling. We zetten in op het verder versterken van de winkelgebieden. En we bieden met dit nieuwe Retailplan ondernemers ruimte voor creativiteit, ondernemerschap en ontwikkeling."

&nb

Uitgangspunten die we vasthouden

In het Detailhandelsbeleid 2005-2015 zijn keuzes gemaakt voor de detailhandelsstructuur, de volgende uitgangspunten blijven van kracht:

  • Het aantal winkelmeters breiden we niet uit. Hier is geen marktruimte voor.
  • We zetten in op versterking van de bestaande winkelgebieden. 
  • We werken mee aan het verminderen van het aantal winkels buiten de winkelgebieden door de mogelijkheid van functiewijzigingen (reactief).
  • Soest en Soesterberg hebben beiden één hoofdwinkelgebied: Winkelpromenade Soestdijk voor Soest en de Rademakerstraat voor Soesterberg. We voeren geen tweepolig winkelbeleid.

Nieuwe uitgangspunten

  • We maken de mengformule mogelijk binnen de winkelgebieden Winkelpromenade Soestdijk, Soest Zuid en de Rademakerstraat. Detaillisten en dienstverleners in deze winkelgebieden mogen (onder voorwaarden) 30 % van het bruto vloeroppervlak tot 25 m2 vergunningvrij inrichten als ondergeschikte, alcoholvrije ondersteunende horeca.
  • Om winkelgebieden te versterken geven we ruimte voor het organiseren van activiteiten (zoals kleinschalige evenementen ter ondersteuning van het winkelgebied), het realiseren van ondernemersfondsen (zoals de Bedrijven Investeringszone (BIZ)) en hebben we aandacht voor schoon, heel en veilig.
  • We zetten in op het verbeteren van het parkeren in de winkelgebieden. In Winkelpromenade Soestdijk is de parkeerdruk hoog, daar zoeken we naar mogelijkheden om meer parkeercapaciteit te realiseren. Ook onderzoeken wij of we de parkeernorm kunnen aanpassen in de winkelgebieden.
  • We hebben ontwikkelscenario’s voor supermarkten. Wij staan positief tegenover plannen als verplaatsing van de solitaire supermarkten Boni en Hoogvliet naar de gebieden Winkelpromenade Soestdijk en Soest Zuid. We zijn positief over een mogelijke samenvoeging van Smitshof en Overhees tot één winkelcentrum. En wij zien ruimte voor het toevoegen van een tweede volwaardige (discount) supermarkt in winkelgebied Rademakerstraat in Soesterberg.
  • We maken pick-up points mogelijk binnen en buiten winkelgebieden. Pick-up points zien we bij voorkeur in winkelgebieden. Een internetwinkel of groothandel op een bedrijventerrein kan een pick-up point realiseren maar mag daarbij geen goederen presenteren en klanten mogen niet ter plekke afrekenen.
  • We zetten in op afname van verspreide bewinkeling (proactief) door verplaatsing van winkels naar winkelgebieden en functiewijziging buiten winkelgebieden naar bijvoorbeeld wonen te stimuleren