Uitstallingen bij winkels

Wilt u reclamemateriaal of producten buiten uw winkel zetten? In winkelgebieden binnen de bebouwde kom en op bedrijventerreinen gelden de volgende regels:

  • uitstallen mag op de stoep voor uw zaak tot één meter uit de gevel, mits er een vrije doorgang is van minimaal 1,5 meter
  • uitstallen mag tijdens de openingstijden van de winkel
  • de uitstalling is maximaal 1,75 m hoog en maximaal 1 meter diep
  • in een voetgangersgebied moet er 3,5 meter doorgang vrij blijven voor hulpdiensten
  • er mogen maximaal 2 reclameborden per onderneming worden geplaatst
  • de aangeboden producten sluiten aan bij het winkel assortiment
  • buiten vindt geen verkoop plaats
  • er worden geen verankeringen of andere constructies in de grond of aan openbare voorzieningen geplaatst
  • is uw winkel gevestigd op een hoek dan mag u uitstallen aan de zijde van de ingang

Zo houden we onze winkelgebieden netjes en veilig.

Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een e-mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. team Vergunning en Handhaving of bel met (035) 609 34 11.