Alcohol schenken

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Wanneer nodig?

Wanneer is de drank- en horecavergunning of een wijziging hiervan nodig?

 • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen en daar alcohol gaat schenken
 • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert, moet de bestaande vergunning aangepast worden
 • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV

Wanneer niet nodig?

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank voor gebruik ter plaatse verkopen? U kunt daarvoor tijdelijk een ontheffing aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Ontheffing tijdelijk alcohol schenken.

Hoe werkt het?

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente. U vult hiervoor het Drank- en horecaformulier model A of B in. Bij de aanvraag hoort een bijlage Model A of B waarop u de leidinggevende aangeeft. Per leidinggevende gebruikt u een formulier. Alle formulieren vult u volledig in en levert u bij ons in.

Wat heb ik nodig?

U heeft de volgende gegevens nodig voor uw aanvraag:

 • een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
 • een geldig diploma Sociale Hygiëne van de SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) van alle op de vergunning genoemde personen
 • een geldig identiteitsbewijs van alle personen die u in de aanvraag noemt
 • de huurovereenkomst van het pand waarin de horeca-inrichting wordt gevestigd
 • de overname-overeenkomst (indien van toepassing)
 • een bedrijfsplan

Bij de vergunning hoort een aanhangsel waarop de leidinggevenden staan. Hiervoor moet u doorgeven:

 • de persoonsgegevens van de leidinggevende
 • een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende
 • een geldig diploma Sociale Hygiëne van de SVH
 • de arbeidsovereenkomst

Organiseert u recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteiten? En heeft u daarbij een horecabedrijf in eigen beheer. Dan vraagt u een vergunning aan met Drank- en horecaformulier Model B. Bij deze aanvraag hoort een bijlage Model B. Beide bovenstaande formulieren vult u in en stuurt u naar ons op.

Kosten

De behandeling van uw aanvraag kost € 276,10 (tarief 2018).

Termijn

Wij nemen binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Gaat het om een vergunning voor een buurthuis of kantine? Dan nemen wij een besluit binnen zes maanden na uw aanvraag.

Bezwaar en Beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.