nieuwe noodverordening vanaf 14 oktober 2020

Vanaf 14 oktober 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening voor de Veiligheidsregio Utrecht. Die gaat uit van het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de noodverordening staat meer informatie over onder andere:

  • de regels waaraan een samenkomst moet voldoen (o.a. niet meer dan 30 personen per ruimte)
  • verbod op groepsvorming van meer dan 4 personen in openbare plaatsen en in de buitenlucht
  • sluiting van eet- en drinkgelegenheden (voor afhaal gelden specifieke regels)
  • sluiting van detailhandel tussen 20.00 uur en 6.00 uur (geldt niet voor de levensmiddelenbranche)
  • verbod op de verkoop en het verstrekken van alcohol tussen 20.00 uur en 7.00 uur
  • het verbod om in openbare plaatsen tussen 20.00 uur en 7.00 uur alcohol te drinken of bij u te hebben
  • beperkingen voor de sport, zoals het verbod om te sporten in een groep van meer dan 4 personen
  • het verbod op evenementen

Bekijk de noodverordening van 14 oktober

Archief