Maatregelen belastingen

De gemeente neemt maatregelen om ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in hun betalingscapaciteit worden getroffen, voor de komende periode tegemoet te komen. Dit houdt in dat de dwanginvordering (herinnering, aanmaning en dwangbevel) tot nader order is opgeschort voor alle heffingen.

Omdat de aanslagen OZB voor alle bewoners en ondernemers al in het uitvoeringsproces zitten, zal iedereen die wel ontvangen. Voor alle belastingaanslagen geldt dat gespreide betaling of uitstel van betaling mogelijk is.

Nieuwe aanslagen gemeentelijke heffingen zullen zoveel mogelijk worden opgeschort.

Het is mogelijk dat een automatische incasso bij u als (maatschappelijk) ondernemer is afgeschreven. Als u deze afschrijving vanwege de coronacrisis tijdelijk wilt terugdraaien, neem dan contact op met het team Belastingen.

Ook als u in aanmerking wilt komen voor uitstel van betaling of een betalingsregeling wilt treffen kunt u een verzoek hiervoor indienen bij het team Belastingen.

Stuur hiervoor een e-mail naar postbus2000@soest.nl, ter attentie van het cluster Belastingen.