Maatregelen belastingen

De gemeente neemt maatregelen om ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in hun betalingscapaciteit worden getroffen, voor de komende periode tegemoet te komen. Voor alle belastingaanslagen geldt dat gespreide betaling of uitstel van betaling mogelijk is.

Het is mogelijk dat een automatische incasso bij u als (maatschappelijk) ondernemer wordt afgeschreven. Als u deze afschrijving vanwege de coronacrisis tijdelijk wilt terugdraaien, neem dan contact op met het team Belastingen.

Ook als u in aanmerking wilt komen voor uitstel van betaling of een betalingsregeling wilt treffen kunt u een verzoek hiervoor indienen bij het team Belastingen.

Stuur hiervoor een e-mail naar postbus2000@soest.nl, ter attentie van het cluster Belastingen.