Winkelgebieden

Deze bijzondere tijd maakt dat wij als gemeente de winkeliers de ruimte willen geven om zo goed mogelijk service aan onze inwoners te kunnen bieden op een manier die past bij deze bijzondere coronaperiode. Winkeliers kunnen indien gewenst:

  • Van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 22.00 uur open zijn;
  • Op zondag vanaf 8.00 uur open zijn voor speciale doelgroepen;
  • Op zondag vanaf 10.00 uur open gaan voor regulier winkelend publiek tot 20.00 uur.

In overleg met de winkeliersverenigingen proberen wij hier per winkelgebied zoveel mogelijk eenduidigheid in aan te brengen.

Voor de komende periode worden tot nader order de venstertijden tijdelijk verruimd waardoor de bevoorrading van de winkels gemakkelijker verloopt. De handhavers van veiligheid, toezicht en handhaving monitoren op straat of de ruimere venstertijden tot een toename van onwenselijke en onveilige situaties leidt. Als de onveiligheid toeneemt en/of de overlast voor bewoners onacceptabel stijgt, wordt afgewogen om de venstertijden bij te stellen.