Hulp bij hoge energiekosten

Steun voor bedrijven die veel energie gebruiken

Voor de energie-intensieve mkb’ers wil de overheid (tijdelijk) de bedrijfslasten kunnen verlagen. Het kabinet werkt de opties hiervoor uit. 

Huidige mogelijkheden

Wilt u weten welke (financierings-)mogelijkheden er nu zijn? Bekijk dan de Subsidie- en financieringswijzer en het Energieloket van de Kamer van Koophandel.

Mogelijkheden vanaf 2023: Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

De overheid werkt op dit moment aan een regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) voor bedrijven die veel energie gebruiken. TEK is nog niet open. Aanvragen kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023.

Meer informatie over de regeling vindt u op de website Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Wilt u graag een gesprek?

Als u behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Soest. De bedrijfscontactfunctionaris wijst u de weg binnen de gemeentelijke organisatie. Hij maakt een inschatting van de haalbaarheid van uw vraag. En probeert de belangen van bedrijfsleven en gemeente zo goed mogelijk te behartigen en met elkaar in overeenstemming te brengen. 

Ook voor informatie over uit te geven bedrijventerreinen en vestigingsmogelijkheden kunt u bij de bedrijfscontactfunctionaris terecht. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Lennart de Pee. Neem contact via het contactformulier of bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11