Onderzoek sportdeelname

Uitkomsten van het onderzoek sportdeelname 2017

Het onderzoek sportdeelname levert informatie voor de ontwikkeling van toekomstige beleidsplannen. De verzamelde data en suggesties van de inwoners zijn ook bruikbaar voor betrokkenen die zich bezig houden met de ontwikkeling van het sport- en beweeggedrag van de inwoners in Soest.

De sportdeelname blijft ondanks enige verschuiving vergelijkbaar ten opzichte van de relatief hoge sportdeelname in de voorgaande jaren.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van resultaten van het onderzoek:

  • Uit het onderzoek blijkt dat de jeugd naast het lidmaatschap van een sport, minder beweegt
  • Plezier is de belangrijkste motivatie voor jongeren om te sporten. Jongeren sporten nog steeds vooral bij een sportvereniging, daarnaast kiezen zij om te sporten in ongeorganiseerd verband of bij een commerciĆ«le sportaanbieder
  • Volwassenen sporten en bewegen steeds meer alleen en ongeorganiseerd (45%) ten opzichte van 37% in 2013.

Sportaanbod in Soest

Het sport en beweegaanbod in Soest is zeer divers. Meer dan 75 sportaanbieders bieden een divers sportaanbod voor jong en oud. Daarnaast zet de gemeente Soest al vele jaren verschillende sportstimuleringsactiviteiten in met behulp van rijksbijdragen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds 2015 neemt de gemeente deel aan de kwaliteitsimpuls buurtsportcoaches. In Soest werken buurtsportcoaches in dienst bij lokale partners. Zij organiseren sport- en beweegaanbod in de buurt en maken op het gebied van sport en bewegen een verbinding tussen sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang, onderwijs en de sportaanbieders.

Het onderzoek

Begin november 2017 ontvingen 2.500 basisscholieren een vragenlijst in de klas. Aanvullend ontvingen 3.000 jongeren van 12 tot 18 jaar en bijna 10.000 volwassenen tussen 18 en 80 jaar een digitale vragenlijst. Met in totaal 3.400 respondenten is een representatief beeld van de sportdeelname in de gemeente Soest gemaakt. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het bureau Sportscan uit Zwolle.