Burgerinitiatieven

Heeft u een mooi initiatief voor Soest of Soesterberg? Een project waar uw buurt of het dorp echt iets aan heeft? Wilt u bij dit project zelf of samen met anderen een actieve bijdrage leveren? Dan willen wij u daar graag bij helpen. Wij vinden het belangrijk u te ondersteunen als u iets voor de samenleving wilt betekenen. Dit doen we door onze kennis met u te delen, door u op weg te helpen met een vergunning of u te verbinden aan andere organisaties of inwoners.

Budget burgerinitiatieven

Heeft u niet (genoeg) middelen om uw initiatief zelf te financieren? Dan kunt u vanaf 1 januari 2018 ondersteuning krijgen vanuit het budget burgerinitiatieven van de gemeente. De procedure is niet ingewikkeld en medewerkers van de gemeente helpen u graag op weg.

Wie kan subsidie aanvragen?

Inwoners van Soest en Soesterberg kunnen een aanvraag indienen, individueel of als groep.

Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen?

Voor een project dat van maatschappelijk belang is of publieke waarde heeft.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Er is jaarlijks € 97.626 beschikbaar. De helft hiervan voor de eerste helft van het jaar, de rest voor de tweede helft van het jaar. Zodat niet halverwege het jaar alles op is.
Per initiatief is maximaal € 2.500 (inclusief btw) beschikbaar.

Wat zijn de criteria?

 • Het project wordt georganiseerd door en voor inwoners van de gemeente Soest
 • Het project is van maatschappelijk belang / heeft publieke waarde
 • Het project heeft draagvlak; dit wordt aangetoond door minimaal vijf handtekeningen van buurtbewoners en/of mede initiatiefnemers, of een andere vorm van bewijs (Er kan gemotiveerd worden afgeweken van de criteria door het college)
 • Het project is haalbaar (eventueel ook voor langere tijd)
 • Het project heeft een reële begroting
 • Het project ontvangt in principe geen financiering voor voedsel/drank (Er kan gemotiveerd worden afgeweken van de criteria door het college)

Hoe werkt een aanvraag?

 • U kunt ieder moment in het jaar een of meerdere aanvragen indienen
 • U kunt uw aanvraag online indienen
 • Uw aanvraag wordt dan in behandeling genomen, met een uiterlijke termijn van twee maanden
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u de toegekende subsidie
 • U stuurt ons binnen drie maanden na realisatie van uw initiatief een verantwoording waaruit blijkt wat u waaraan heeft uitgegeven
 • Bij toekenningen tot € 250 hoeft u niet standaard te verantwoorden. Wel kunnen we steekproefsgewijs nog tot een jaar na realisatie om een verantwoording vragen. Het is dus wel handig om uw bonnetjes nog even te bewaren.

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.