Ontdek historie en cultuur

Al kijkend naar landschap en bebouwing, zijn er veel elementen te ontdekken die laten zien hoe mensen vroeger leefden. Denk bijvoorbeeld aan oude gebouwen, landschappelijke structuren, paden en beplantingen die écht kenmerkend zijn. Het maakt onze gemeente uniek. We noemen dit cultuurhistorie. Cultuurhistorie is een belangrijke inspiratiebron bij nieuwe ontwikkelingen. Daarom zetten we in Soest en Soesterberg cultuurhistorie letterlijk op de kaart.

Inspiratiekaarten voor vijf gebieden

Samen met inwoners heeft de gemeente de cultuurhistorische kwaliteiten van vijf verschillende gebieden in kaart gebracht. Dit is nu afgebeeld en verwoord op vijf papieren 'inspiratiekaarten'. Op elke inspiratiekaart ziet u per gebied welke bijzonderheden uit het verleden nog steeds zichtbaar zijn. Ook laten ze zien hoe we deze cultuurhistorische kwaliteiten in kunnen zetten bij nieuwe ontwikkelingen. Zo kunnen we die unieke historische kenmerken behouden en waar mogelijk versterken. 

De inspiratiekaarten bevatten tips, oude foto's, tekeningen en meer informatie over de geschiedenis van het gebied. Ze zijn bedoeld voor eigenaren van grond en vastgoed, voor bewoners, architecten en ontwikkelaars. Maar ook voor de gemeente om te gebruiken bij het maken van nieuwe plannen. Zo zorgen we samen voor een interessantere en mooiere omgeving met een eigen identiteit en kwaliteit. 

Vraag een papieren exemplaar aan

Klik hierboven in het overzicht of op de kaart op het gebied waarover u meer wilt lezen. We voegen de komende tijd nog meer informatie toe.

U kunt ook een papieren exemplaar aanvragen. Heeft u belangstelling voor een papieren inspiratiekaart van één of meer gebieden? Stuurt u dan een mail naar postbus2000@soest.nl ter attentie van Klaas van Haaften. U kunt uiteraard ook bellen met (035) 609 34 11. 

Gemeentebrede cultuurhistorische waardenkaart

De gemeentebrede cultuurhistorische waardenkaart toont al het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed in onze gemeente. Het is een inventarisatie en een waardering van onze landschappen, infrastructuur, de verschillende buurten en onze monumenten.

De kaart bestaat uit drie lagen:

  • Kaartlaag 1 geeft de waardering van de gebieden weer (met een zeer hoge, hoge, gemiddelde of lage score)
  • Kaartlaag 2 geeft een overzicht en omschrijving van de verschillende landschappen en stedenbouwkundige eenheden
  • Kaartlaag 3 geeft de beschermde dorpsgezichten en monumenten weer

Ga naar de Cultuurhistorische waardenkaart (selecteer in het menu aan de linkerkant 'zoek in lijst met plannen' en kies vervolgens voor 'cultuurhistorische waardenkaart')

Cultuurhistorie online

Op de volgende websites vindt u leuke, handige of nuttige informatie over cultuurhistorie.

Oude kaarten op topotijdreis
Bekijk voor heel Nederland aan de hand van oude topografische kaarten hoe het er vijftig, honderd of tweehonderd jaar geleden uitzag. 

Soesterknollen
Alles over het Soest van vroeger en nu met foto's en verhalen.

Oud Soesterberg
Deze site laat zien hoe het er vroeger aan toeging in Soesterberg en hoe het dorp er toen uitzag. 

Vliegbasis Soesterberg
Deze website is gemaakt als blijvende herinnering aan de Vliegbasis Soesterberg en als ontmoetingsplaats voor mensen die de Koninklijke Luchtmacht en in het bijzonder de Vliegbasis Soesterberg een warm hart toe dragen.  

Wegh de Weegen
Stichting Wegh der Weegen vertelt u op deze website over de geschiedenis en kwaliteiten van de Amersfoortsestraat tussen Amersfoort en Utrecht.

Soester Eng 
Op de website van de Stichting Vrienden Soester Eng vindt u meer informatie over deze bijzondere plek in onze gemeente.

Historische vereniging  
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg doet onderzoek naar de geschiedenis van Soest en Soesterberg en legt deze vast.

Provinciale cultuurhistorische atlas
De provincie Utrecht heeft een cultuurhistorische atlas met veel informatie over buitenplaatsen, militair erfgoed en agrarisch cultuurlandschap.