Kerkpad, Kerkebuurt en De Birkt

Ontstaansgeschiedenis

De oude kern van Soest werd gevormd door de Kerkebuurt. Aan weerszijden ligt een langgerekt lint van boerderijen aan het Kerkpad. De eerste bewoners waren boeren. Zij kozen niet zomaar voor deze plek.

Het gebied ligt op de rand van de hoge Eng. Dat bood bescherming tegen de Zuiderzee die in die tijd nog regelmatig de Eempolder liet onderlopen. Daarnaast lagen de boerderijen gunstig ten opzichte van het bouwland op de Soester Eng en het hooi- en weiland van de Eempolder. De nabije rivier de Eem was voor het vervoer heel belangrijk.

De boerderijen strekten zich uit langs de Eng. De voorkant gericht op de Eng en de achterkant op een gemeenschappelijke ‘Brink’. Deze ‘Brink’ was tot begin 19e eeuw een open grasvlakte, doorsneden door een voetpad waarover men naar de kerk ging. Vandaar de naam ‘Kerkpad’. De boerderijen waren van elkaar gescheiden door verbindingspaden naar en over de Eng.

Rond de Birktstraat lagen in het begin van de 17e eeuw vijftien grote en kleine boerderijen. Deze boerderijen hadden allemaal een eigen doorlopende strook grond vanaf de Eem tot aan de Soester duinen. De boerderijen lagen net als bij de Kerkebuurt en het Kerkpad op de hogere delen. Nog steeds kun je in het gebied het oude karakter van het boerendorp beleven. Niet alleen door de fraaie bebouwing maar zeker ook omdat het landschap, dat zo bepalend was voor het ontstaan van Soest, nog zo duidelijk aanwezig is.

Streefbeeld

Het streefbeeld is een zowel groen als bebouwd verdicht lint, onderbroken door verassingen als kleinschalige overgebleven open veldjes, diepe open kavels en met name richting het zuiden afgewisseld met wijdse doorzichten richting de polder en de Eng.

Inspiratiekaart

Meer cultuurhistorie van het Kerkpad, Kerkebuurt en De Birkt vindt u in de inspiratiekaart Kerkpad, Kerkebuurt en De Birkt (pdf, 582 kB). U kunt ook een papieren versie aanvragen via postbus2000@soest.nl ter attentie van Klaas van Haaften.