Rijksstraatweg

Ontstaansgeschiedenis

De voormalige Rijksstraatweg bestaat uit de Vredehofstraat – Burgemeester Grothestraat - Van Weedestraat - Steenhoffstraat - Middelwijkstraat - Torenstraat - Kerkstraat - Soesterbergsestraat en loopt van paleis Soestdijk richting de Soester Duinen.

De weg volgt grotendeels een oude route over de flank van de Eng. Tot het begin van de 19e eeuw was er nauwelijks bebouwing te vinden, afgezien van bebouwing in de oude kerkebuurt en in de omgeving van Soestdijk.

In 1816 wordt de weg verhard en ontstaat er steeds meer bebouwing. Door de verbeterde bereikbaarheid verandert Soest in een aantrekkelijke woonplaats voor rijke Amsterdamse en Utrechtse kooplui. De nieuwe bewoners worden aangetrokken door de prachtige natuurlijke omgeving. Langs de Burgemeester Grothestraat en Van Weedestraat verschijnen talloze buitenplaatsen. Maar ook het toerisme floreert en talloze hotels, pensions en eet- en drinkgelegenheden openen hun deuren.

Vanaf eind 19de eeuw raakt het lint steeds dichter bebouwd. Steeds meer doorzichten en verbindingen richting de Eng en de Eempolder verdwijnen. In de jaren zestig ontstaat een moderniseringsgolf. Een aantal buitenplaatsen wordt gesloopt zodat de oppervlakte van de tuinen extra ruimte oplevert voor woningbouw. Veel statige villa’s, die te kostbaar waren geworden in onderhoud, maken plaats voor winkels. Het dorp wordt hierdoor minder aantrekkelijk en hotels en pensions sluiten hun deuren.

De voormalige rijksweg die tot 1952 dienst doet als Rijksweg 1, vormt nog steeds een belangrijke ontsluitingsroute voor Soest. Hieraan liggen diverse winkels die samen het hoofdwinkelgebied van de gemeente vormen. Het lint bestaat nu uit een continue mix van bebouwing uit verschillende perioden en met verschillende bouwstijlen. Aan deze mix is de dynamische geschiedenis van het gebied goed af te lezen.

Streefbeeld

Het streefbeeld voor de voormalige Rijksstraatweg is een statige laan, waarin vooroorlogse architectuur het straatbeeld karakter geeft en zichtlijnen de relatie van de oude weg met zijn omgeving leesbaar maken. Het historische lint is herkenbaar door eenzelfde wegdek en vormgevende groenprincipes waaronder eiken met subtiele verschillen in de diverse deelgebieden.

Inspiratiekaart

Meer cultuurhistorie van de Rijksstraatweg vindt u in de inspiratiekaart Rijksstraatweg (pdf, 307 kB). U kunt ook een papieren versie aanvragen via postbus2000@soest.nl ter attentie van Klaas van Haaften.