Genealogie

Stamboomonderzoek:  Hoe gaat u te werk?

Om een begin te maken met uw stamboom kunt u het beste starten bij uw familie. Zij kunnen u van een heleboel waardevolle informatie voorzien, zoals trouwboekjes, bidprentjes, foto's, eventuele uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand, doopbewijzen enzovoorts.

Met deze gegevens kunt u een begin maken via de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand. Voordat de burgerlijke stand een aanvang nam (1811) bent u aangewezen op de doop- trouw- en begraafboeken van de kerken, de zogenaamde DTB's. Deze gaan veelal terug tot de 17e eeuw. Al deze gegevens zijn gedigitaliseerd.

Naast de primaire bronnen zijn er nog vele andere archieven en collecties waaruit u gegevens kunt putten om uw stamboom verder aan te kleden. U kunt daarbij denken aan (bijvoorbeeld) de fotocollectie, krantenverzameling, adresboeken, de kadastrale leggers.