Het archief inzien

De overgrote meerderheid van de bronnen van het gemeentearchief is gratis voor iedereen in te zien in het gemeentehuis.

Openingstijden

Als u archiefstukken wilt inzien of de niet-openbare gedigitaliseerde foto's en Soester Couranten kunt u een afspraak maken met de heer J. Akker of de heer A. Geers, (035) 609 34 11, of postbus2000@soest.nl

Historische bibliotheek

In de historische bibliotheek treft u veel publicaties aan die in de loop der tijd over Soest en Soesterberg zijn verschenen. Er zijn onder meer boeken, folders en tijdschriften. Het tijdschrift van de 'Historische Vereniging Soest', Van Zoys tot Soest is voorzien van een inhoudsopgave en een trefwoordenregister. Er is ook een aantal uitgaven betreffende Eemland en de provincie Utrecht aanwezig.