Wijken in Soest

Overzichtskaart met alle wijken en buurten in Soes
Overzichtskaart gemeente Soest (PDF, 2 mb)

Soest is ingedeeld in 8 wijken. Die zijn weer onderverdeeld in 30 buurten.

Wijkbudget

Wilt u met uw buren en/of bewoners van uw straat of buurt een schoonmaakactie, een sporttoernooi of een andere leuke activiteit organiseren? Met elkaar een stuk groen opknappen of een bankje plaatsen? Of hebt u een ander idee om de leefbaarheid in de wijk te vergroten?

De gemeente stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten. Per inwoner van uw wijk is jaarlijks een bedrag van € 1,70 beschikbaar. Het  Wijkbewonersteam (WBT) of het Dorpsbewonersteam (DBT) in Overhees, Klaarwater en Soesterberg beslist over de toekenning. Wijkbudget aanvragen bij uw WBT/DBT.

In de andere wijken is geen WBT (meer) actief. Woont u in één van deze andere wijken? Dan kunt u een bijdrage aanvragen bij de gemeente. Wijkbudget aanvragen bij de gemeente.