Paspoort

Een paspoort aanvragen of vernieuwen kan alleen op afspraak. U moet uw paspoort altijd persoonlijk aanvragen of vernieuwen en ophalen. Na vijf werkdagen ligt uw paspoort klaar bij de receptie van het gemeentehuis.

Kosten en geldigheid

 • Een paspoort kost € 71,35 en is tien jaar geldig
 • Een paspoort voor minderjarigen tot achttien jaar kost € 53,95 en is vijf jaar geldig
 • Voor een spoedaanvraag betaalt u € 48,60 extra

(Tarieven 2019)

Wat neemt u mee?

 • Alle geldige en verlopen paspoorten en ID-kaarten die u heeft. Is er één gestolen, verloren of kwijt? Dan gelden afwijkende stappen
 • Eén recente goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen (Rijksoverheid). Wij adviseren u om uw pasfoto door een vakfotograaf te laten maken. Maar let op, dit geeft geen garantie
 • Let op: ook kinderen moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag (of vernieuwing) van hun paspoort
 • Geld: u moet uw paspoort bij de aanvraag betalen, bij voorkeur pinnen

Kinderen tot achttien jaar hebben bovendien nodig:

 • Schriftelijke toestemming (pdf, 25 Kb) van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft)
 • Geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s)/gezaghouder(s)

Afhalen paspoort

Voor het afhalen van uw paspoort is het niet nodig om een afspraak te maken. U haalt uw paspoort persoonlijk op bij de receptie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Ook kinderen moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen.

Heeft u uw paspoort snel nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen. Doet u de aanvraag vóór 14.00 uur, dan kunt u uw paspoort meestal de volgende werkdag ophalen en in ieder geval binnen 48 uur.

Bent u uw oude paspoort kwijt, dan kan de spoedaanvraag langer duren. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra.

Is uw paspoort verloren, gestolen of kwijt? Dan zijn er een paar aanvullende stappen vereist. De normale levertijd van vijf werkdagen kunnen wij niet garanderen. Lees wat u moet doen op de pagina Reisdocument verloren, gestolen of kwijt.

Reist u met kinderen naar het buitenland en heeft u een andere achternaam dan zij? Of bent u niet de ouder van het kind? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U heeft een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of dat u toestemming heeft om met het kind te reizen. Dit regelt u bij de Koninklijke Marechaussee. 

Als u vaak naar het buitenland gaat, kunt u een tweede paspoort aanvragen als u:

 • landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw paspoort kunnen dan problemen geven bij toelating tot die landen
 • uw paspoort vaak bij de ambassade ligt voor een visumaanvraag, terwijl u een andere reis wilt maken

Voorwaarden tweede paspoort:

 • Uw eerste paspoort is nog minimaal zes maanden geldig.
 • U moet de noodzaak van een tweede paspoort schriftelijk aantonen met reisbescheiden zoals boekingsbevestigingen van uw vliegreizen, ontvangstbewijzen van ambassades en eventueel een verklaring van uw werkgever In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd. Voor reizen naar die landen kan de aanvrager een Nederlandse identiteitskaart gebruiken.
 • U wordt geadviseerd om niet met twee paspoorten gelijktijdig te reizen.

Reist u vaak naar het buitenland en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen.

Dit paspoort heeft 66 pagina's in plaats van 34. U heeft dan meer ruimte voor visa en stempels. 

Bij identiteitsfraude maakt iemand misbruik van de persoonlijke gegevens van een ander. Een voorbeeld van identiteitsfraude is: het afsluiten van een telefoonabonnement met de gegevens van een ander. Of het aanvragen van DigiD met de gegevens van een ander. Lees meer over identiteitsfraude op de website van Rijksoverheid.

Een paar organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken. Bijvoorbeeld uw werkgever, zorgverleners en uw bank. In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. U bent niet verplicht om die aan hen te geven. Als u lid wordt van een sportschool of een telefoonabonnement afsluit, hoeft u bijvoorbeeld geen kopie af te geven.

Een vreemdelingenpaspoort kan aangevraagd worden door iedere vreemdeling die:

 • is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Soest
 • in het bezit is van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde- (verblijfsvergunning I) of onbepaalde tijd (verblijfsvergunning II) én
 • geen reisdocument van een ander land kan krijgen of wanneer hij of zij kan aantonen dat dit niet van hem of haar kan worden gevraagd

Bovenstaande is een globale opsomming van de regels. Er wordt dus niet ingegaan op uitzonderingen.

Het reisdocument voor vreemdelingen is geldig voor alle landen met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit.

Kosten

Een vreemdelingenpaspoort kost € 53,95. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 48,60 extra.

(Tarieven 2019)

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor inwoners van Nederland met een asielstatus.. Het paspoort is niet geldig in het land waarvan de aanvrager de (vermoedelijke) nationaliteit bezit. U kunt alleen een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP) van Soest.

Het bezit van een vluchtelingenpaspoort is geen garantie dat u ook daadwerkelijk toegelaten wordt in elk land. De geldigheidsduur van het vluchtelingenpaspoort is afhankelijk van de verblijfsvergunning. Heeft u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, dan is de geldigheidsduur vijf jaar. Heeft u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, dan is het vluchtelingenpaspoort geldig tot de einddatum van uw verblijfsvergunning met een minimum geldigheidsduur van één jaar en een maximum van drie jaar.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een vluchtelingenpaspoort zijn:

 • U heeft een vluchtelingenstatus voor bepaalde of onbepaalde tijd (type III of IV).
 • U heeft niet de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Soest

Heeft u geen vluchtelingenstatus? Vraag dan een vreemdelingenpaspoort aan.

Wat te doen?

U neemt mee bij de aanvraag:

 • Een geldige verblijfsvergunning type III of IV
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook verlopen documenten
 • Is uw document gestolen of vermist? Dan vult u aan de balie een vermissingsverklaring in
 • Bewijs van identiteit
 • Eén recente goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen (Rijksoverheid). Wij adviseren u om uw pasfoto door een vakfotograaf te laten maken. Maar let op, dit geeft geen garantie
 • Voldoende geld. U moet uw paspoort betalen bij de aanvraag. Bij voorkeur pinnen
 • Staat u onder curatele? Dan moet uw curator (schriftelijk) toestemming geven

Voor kinderen onder de 18 jaar:

 • Originele legitimatiebewijzen van de ouders/gezaghouders
 • Schriftelijke toestemming van de ouders/gezaghouders
 • Weigert één van de ouders toestemming te geven? U kunt vervangende toestemming aanvragen bij de rechtbank.

Termijn

Een vluchtelingenpaspoort kunt u na vijf werkdagen ophalen bij de gemeente.

Duurt vijf werkdagen te lang? Vraag dan een reisdocument aan via de spoedprocedure. Als u het reisdocument vóór 15.00 uur aanvraagt, is het uiterlijk na twee werkdagen klaar. U betaalt dan een toeslag.

Is uw reisdocument vermist? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Kosten 

Een vluchtelingenpaspoort kost € 53,95. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 48,60 extra.

(Tarieven 2019)

Meer weten?

Lees meer over het paspoort op de website van Rijksoverheid.

Mijn overheid Berichtenbox

De gemeente Soest is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Serviceberichten (verlengen reisdocument) die u van de gemeente via de reguliere post ontvangt, kunt u vanaf nu ook digitaal ontvangen via e-mail.