Plan voor de buitensport

Initiatief natuurbegraven ingetrokken

Op maandag 12 februari heeft de initiatiefnemer van de plannen voor natuurbegraven, Van Waarde, besloten het plan terug te trekken. De dagen hieraan voorafgaand was er veel commotie ontstaan over de plannen. Hierop is Van Waarde tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende draagvlak is voor hun plan om natuurbegraven toe te gaan passen in het bosgebied van a.s.r. aan de Wieksloterweg.

Het college gebruikt de komende weken om te verkennen wat dit betekent voor de plannen voor de toekomst van de buitensport.

Besluitvorming plannen buitensport nu niet haalbaar

Het college heeft geconstateerd dat eerdere (februari 2017) besluitvorming (pdf, 65 kB) rondom de plannen voor de buitensport en het initiatief voor natuurbegraven niet haalbaar is. Er is eerst aanvullend natuuronderzoek nodig. Dit betekent dat de gemeenteraad vooralsnog geen besluit neemt over beide onderwerpen.

Aanvullend natuuronderzoek

Vorig jaar november is tijdens een bewonersavond het toekomstplan voor de buitensport toegelicht. Deze bijeenkomst heeft veel input (pdf, 484 kB) opgeleverd. Zo is onder andere een alternatieve locatie aangedragen voor de nieuwe gezamenlijke sportaccommodatie voor vv Sec en vv Hees. Namelijk niet ten noorden (zijde Wieksloterweg), zoals in het plan staat, maar ten westen van de atletiekbaan van AV Pijnenburg (zijde Dolderseweg). Daarnaast is eind 2017 in het plangebied waar de nieuwe sportaccommodatie is bedacht, een burcht aangetroffen. Deze burcht is vermoedelijk van een das. We moeten natuuronderzoek doen om de aangedragen alternatieve locatie goed te kunnen beoordelen en om een uitspraak te kunnen doen over de consequenties voor de aangetroffen burcht.

Vervolgstappen

In de komende periode vindt aanvullend natuuronderzoek (pdf, 707 kB) plaats. In verband met de winterrust van de dassen kan dit onderzoek pas in het voorjaar worden uitgevoerd. De uitkomsten van het natuuronderzoek wachten wij af voordat wij verder gaan met de verdere uitwerking en het voorbereiden van besluitvorming door de gemeenteraad. Dit geldt ook voor het initiatief van derden om natuurbegraven toe te passen in het bosgebied van a.s.r. aan de Wieksloterweg. De input van de bewonersavond van vorig jaar november betrekken wij bij de verdere uitwerking. Zodra er bekend is wanneer besluitvorming wel mogelijk is, informeren wij de betrokkenen gelijk.