Achtergrond plannen buitensport

De gemeente is eigenaar van de buitensportaccommodaties en sportvelden in de gemeente Soest. Voor onze inwoners willen wij goede sportvoorzieningen realiseren die voldoen aan de gestelde normen van NOC*NSF. Om de buitensport toekomstbestendig te maken, heeft de gemeente hiervoor in overleg met de sportverenigingen een toekomstscenario opgesteld.

Waarom investeren in de buitensport?

Wanneer gekeken wordt naar de situatie rondom buitensportverenigingen aan of rondom de Bosstraat dan is er een aantal belangrijke ontwikkelingen, te weten:

  1. De sportaccommodaties van vv Hees en vv SEC zijn sterk verouderd en moeten op korte termijn worden aangepakt.
  2. Hockey is een populaire sport in onze gemeente. Hockeyvereniging MHC heeft op basis van hun ledenaantal volgens de richtlijnen de behoefte aan vijf hockeyvelden. Op dit moment heeft deze hockeyvereniging de beschikking over drie volwaardige hockeyvelden.
  3. Op de Bosstraat is een tekort aan parkeerplekken. Als gevolg hiervan parkeren veel sporters en toeschouwers hun auto’s in de bermen. Dit brengt onveilige situaties met zich mee. In drukke situatie parkeren bezoekers van de sportparken ook in de nabijgelegen woonwijk. Dit brengt hinder met zich mee.
  4. Op dit moment beschikken niet alle voetbalverenigingen over een kunstgrasveld. Een kunstgrasveld maakt het mogelijk dat hier in principe het gehele jaar door op gevoetbald kan worden. De voetbalverenigingen vv Hees en vv SEC beschikken op dit moment niet over een kunstgrasveld.

Oplossingsrichting

Om in te spelen op bovengenoemde ontwikkelingen hebben wij gesprekken gevoerd met betrokken sportverenigingen en de Sportfederatie. Op basis van onder andere deze gesprekken heeft de gemeenteraad in november 2016 een toekomstscenario voor de buitensport vastgesteld. Dit scenario ging er vanuit dat voetbalvereniging vv SEC verplaatst zou worden van de Bosstraat naar het sportpark van vv Hees aan de Verlengde Oude Utrechtseweg. Hier zou voor beide voetbalverenigingen een nieuwe (gezamenlijke) sportaccommodatie gebouwd worden en hier zouden extra velden voor vv SEC worden aangelegd, waarvan ook een aantal kunstgrasvelden. Op deze manier krijgen beide sportverenigingen de beschikking over een kunstgrasveld, iets dat ze nu niet hebben. Op de plek waar vv SEC nu gevestigd is, kan dan voor hockeyvereniging MHC een extra hockeyveld komen en extra parkeerplekken om de parkeeroverlast aan de Bosstraat bij de sportparken op te lossen.

Op basis van de eerste bevindingen van het natuuronderzoek (zie hieronder) is het bovengenoemde scenario aangepast. In het aangepaste toekomstscenario worden zowel vv Hees als vv SEC verplaatst naar een plek naast de atletiekbaan van AV Pijnenburg. Door het huidige sportpark van vv Hees te verplaatsen naar een plek naast de atletiekbaan en deze plek terug te geven aan de natuur, ontstaat hier een aangesloten, robuust natuurgebied. Dit geeft de natuur een impuls en past binnen de doelstellingen van het Natuurnetwerk Nederland. De plannen voor het vrijkomende terrein waar vv SEC nu zit, zijn niet aangepast.

Meer informatie over het toekomstscenario buitensport is ook te vinden in deze brief die aan de omwonenden van de huidige sportparken aan de Bosstraat en de Verlengde Oude Utrechtseweg is gestuurd.

Initiatief voor natuurbegraven

De organisatie Van Waarde heeft samen met a.s.r. een plan om natuurbegraven te gaan toepassen in het bosgebied aan de Wieksloterweg. Verzekeringsmaatschappij a.s.r. is eigenaar van dit bosgebied. Voor de plannen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad moet hier nog een besluit over nemen. Zij kijkt hierbij ook naar draagvlak.

Natuurbegraven is ondergeschikt aan de natuur. In de plannen blijft het bosgebied gewoon vrij toegankelijk voor iedereen. Meer informatie over de plannen rondom natuurbegraven vindt u op www.natuurbegraafplaatssoest.nl.

Bewonersavond 28 november 2017

Op 28 november vorig jaar is er een bewonersavond georganiseerd in StayOkay voor omwonenden van de sportparken aan de Bosstraat en de Verlengde Oude Utrechtseweg. Omwonenden ontvingen hiervoor persoonlijk een uitnodiging (pdf, 220 kB).

Tijdens deze avond konden bewoners vragen stellen over de gemeentelijke plannen voor de buitensport, hun zorgen delen en suggesties doen ter verbetering. Ook de initiatiefnemers om natuurbegraven te gaan toepassen in het bosgebied van a.s.r. aan de Wieksloterweg waren aanwezig. De avond heeft waardevolle input opgeleverd over onder andere verkeer en locatie. De vragen en opmerkingen die gesteld zijn tijdens deze avond zijn in deze notitie weergegeven voorzien van een korte reactie.

Natuuronderzoek

Het bosgebied aan de Wieksloterweg ligt in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN is een robuust, samenhangend netwerk van natuurgebieden en verbindingen daartussen op nationaal niveau. Planten en dieren verspreiden zich makkelijker als natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. De plannen gaan ervan uit dat we het huidige sportpark van vv Hees verplaatsen en deze plek teruggeven aan de natuur. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten natuurgebied.

Zodra we iets willen doen in een NNN-gebied ,moeten we onderzoeken wat de effecten van de plannen zijn voor de natuur. Past het binnen de wetgeving en moeten we maatregelen treffen ter compensatie?

De eerste voorlopige uitkomsten van het uitgevoerde natuuronderzoek leest u in het conceptrapport (pdf, 707 kB). De voorlopige conclusie is: de beoogde plannen tasten de natuur weliswaar aan, maar er zijn genoeg mogelijkheden om dit te compenseren. Het conceptrapport wordt nog aangevuld met de uitkomsten van aanvullend natuuronderzoek naar bijvoorbeeld de burcht die eind vorig jaar is aangetroffen en de door bewoners aangedragen alternatieve locatie.