Recht van inzage

U heeft 'recht op inzage': u kunt bij de gemeente opvragen welke persoonsgegevens wij over u hebben. U ontvangt een overzicht met daarop:

  • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • de categorie├źn van persoonsgegevens
  • de ontvangers van de gegevens
  • de herkomst van de gegevens
  • indien mogelijk, de verwachte opslagtermijn van de gegevens

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een ander.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

Basisregistratie Personen (BRP)

De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP, dan kunt u dit inzien via MijnOverheid.nl met uw DigiD. Ook kunt u het register van verwerkingen van de gemeente Soest raadplegen. Hierin staan alle verwerkingen van persoonsgegevens die door of namens de gemeente Soest plaatsvinden.

Verzoek indienen

Een algemeen verzoek om inzage dient u in via het aanvraagformulier inzage persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon, vragen wij u zich te identificeren met uw DigiD.

Formulier inzage persoonsgegevens

Kosten

Het verstrekken van de informatie gebeurt in principe kosteloos, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Dan kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht of het verzoek worden geweigerd.

Procedure

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en van het aantal verzoeken kan de termijn van een maand, indien nodig, met nog eens twee maanden worden verlengd.