Recht van inzage (artikel 15 AVG)

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U ontvangt een overzicht met:

  • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • de categorieĆ«n van persoonsgegevens
  • de ontvangers van de gegevens
  • de herkomst van de gegevens
  • indien mogelijk, de verwachte opslagtermijn van de gegevens

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

Verzoek indienen

De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP, dan kunt u dit inzien via MijnOverheid.nl met uw DigiD. Ook kunt u het register van verwerkingen (pdf, 1 MB) van de gemeente Soest raadplegen. Hierin staan alle verwerkingen van persoonsgegevens die door of namens de gemeente Soest plaatsvinden.

Als u een algemeen verzoek om inzage wilt doen, gebruikt u het online formulier.

Een algemeen verzoek om inzage dient u in via het aanvraagformulier inzage persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon, vragen wij u zich te identificeren met uw DigiD.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

Kosten

Het verstrekken van de informatie gebeurt in principe kosteloos, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Dan kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht of het verzoek worden geweigerd.

Overzicht persoonsgegevens

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en van het aantal verzoeken kan de termijn van een maand, indien nodig, met nog eens twee maanden worden verlengd.

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiƫren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.