Register van verwerkingen

In dit register kunt u zien waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken. Het register is onderdeel van de verantwoordingsplicht die wij hebben op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het register bevat onder meer de volgende informatie:

  • wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens (zoals college of burgemeester)
  • wat het doel is van de verwerking van de persoonsgegevens
  • van welke personen persoonsgegevens verwerkt worden
  • welke persoonsgegevens verwerkt worden
  • de bewaartermijn van de gegevens
  • met wie de persoonsgegevens gedeeld worden
  • wat de rechtmatige grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens

Bekijk het register van verwerkingen (pdf, 1 MB). Het register is nog niet volledig. Dit vullen wij de komende tijd aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Visser, Functionaris voor de Gegevensbescherming via (035) 609 34 11 of via fg@soest.nl.