Referendum Wiv

Het raadgevend referendum op 21 maart 2018

Op 21 maart kon u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Uitslag referendum Wiv

In de gemeente Soest heeft 58.02 procent een stem uitgebracht bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Daarvan stemde 52,09 procent vóór de wet en 47,91 procent tégen de wet. Er zijn 719 blanco stemmen en 71 ongeldige stemmen uitgebracht.

Tabel uitslag referendum Wiv

ReferendumkeuzeStemmen%
1Voor10.22852,09%
2Tegen9.40947,91%
Totaal geldige keuzes19.637100,00%

Ter inzage

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendum-commissie.nl./a>

Lees de volledige wet op wetten.overheid.nl.