Werkwijze

Per 1 januari 2006 zijn alle gemeenten verplicht een rekenkamer(commissie) te hebben. De basis voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de Gemeentewet en in de, door de gemeenteraad vastgestelde, Verordening Rekenkamercommissie gemeente Soest 2007. U kunt de verordening raadplegen via de centrale regelgeving op overheid.nl: Verordening rekenkamercommissie Soest 2007.

De rekenkamercommissie Soest heeft een Reglement van Orde (pdf, 0,16 MB) opgesteld ten behoeve van de vergaderingen en andere werkzaamheden. Voor voorbereiding en de uitvoering van onderzoek hanteert de rekenkamercommissie een draaiboek (pdf, 389 KB). In het draaiboek worden alle stappen van het onderzoeksproces beschreven. Het draaiboek wordt gebruikt als geheugensteun vooraf en tijdens het onderzoeksproces.