Rob Metz


De heer Rob (R.T.) Metz (VVD)
Naam
De heer Rob (R.T.) Metz (VVD)
Telefoonnummer
(035) 609 35 11
Adres
Raadhuisplein 1
Postcode
3762 AV
Woonplaats
Soest
Functie
Burgemeester
Lid van
College van B en W

Portefeuille

Veiligheid, Openbaar belang, Samenwerking, Asielzoekers, Communicatie, Dienstverlening, Personeel en Organisatie

Nevenfuncties

Onbetaalde nevenfuncties die bij de functie horen

  • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  • Lid VNG-commissie Internationaal waarbinnen voorzitter van de Internationale delegatie (portefeuille rampen, weerbaarheid en wederopbouw)

Overige nevenfuncties

  • Ambassadeur Nationale Bewegwijzeringsdienst (onbezoldigd)
  • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Leergeld Soest/Baarn (onbezoldigd)
  • Beschermheer Soester Mannenkoor Apollo (onbezoldigd)
  • Beschermheer Muziekkring Eemland (onbezoldigd)
  • Voorzitter comité van aanbeveling Orgelfonds Oude Kerk Soest (onbezoldigd)
  • Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Airforce Memorial (SAM) (onbezoldigd)
  • Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Lokaal Fonds Soest (onbezoldigd)