Samenstelling gemeenteraad

De Soester gemeenteraad (vaak ook ‘de raad’ genoemd) bestaat uit 29 raadsleden, verdeeld over 12 politieke partijen (fracties).

Leden gemeenteraad

Voorzitter:

R.T. Metz

Griffier:

M. van Vliet

Leden: