Schoolverzuim

De meeste kinderen gaan gelukkig zonder problemen naar school en leren hier de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben in hun leven.  
Soms gaan kinderen niet naar school, ze verzuimen. Daar kunnen geldige redenen voor zijn, zoals ziekte of een bijzondere gelegenheid. Maar soms zijn er geen geldige redenen en/of zijn er zorgen over de afwezigheid van het kind. Scholen zijn op basis van de leerplichtwet verplicht verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

Schoolverzuim/spijbelen kan een belangrijk signaal zijn dat er problemen zijn met een kind. De leerplichtambtenaar onderzoekt samen met de leerling, ouders, school en eventuele andere betrokkenen wat de reden is voor de afwezigheid en probeert deze met elkaar op te lossen. Meestal worden jongeren en/of ouders voor een gesprek uitgenodigd om de oorzaak en de aanpak van het verzuim te bespreken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling extra hulp nodig heeft bij de problemen die spelen. De leerplichtambtenaar bekijkt dan samen met u en uw kind welke hulp gewenst is. Het doel is ervoor te zorgen dat uw kind weer goed naar school gaat.

Als een gesprek en plan van aanpak niet leidt tot terugkeer van de leerling op school en er geen geldige reden is voor het verzuim, kunnen verschillende maatregelen worden ingezet, bijvoorbeeld het opmaken van een proces-verbaal tegen ouders en/of jongeren (vanaf 12 jaar) of het instellen van een HALT-straf (jongeren).

Regionale afspraken over aanpak schoolverzuim

Om schoolverzuim en voortijdig uitval van school te voorkomen en aan te pakken, zijn er in onze regio Eemland afspraken tussen scholen en gemeenten gemaakt. Doel is het in beeld hebben en houden van leerlingen en het signaleren van mogelijke problemen.

Meer informatie hierover is te vinden op de website www.aanpakvsveemland.nl/.