Snelheidsinformatiedisplays

Gemeente en weggebruikers zijn samen verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Om automobilisten te attenderen op hun snelheid, plaatst de gemeente op verschillende plekken in Soest en Soesterberg snelheidsinformatiedisplays. Kortweg SID’s.

Wat is een SID?

Een snelheidsinformatiedisplay is een digitaal bord langs de weg, dat laat zien hoe hard je rijdt en geeft een bijpassende smiley. Als je te hard rijdt verschijnt er een rood verdrietig gezichtje, rijd je de juiste snelheid krijg je een groen blij gezichtje. En als je echt veel te hard rijdt, dan herinnert het bord je aan het feit dat je op een 30 km weg rijdt.

Te hard rijden gebeurt soms onbewust, het attenderen van weggebruikers op hun snelheid helpt de snelheid te verlagen. De inzet van de SID is bewezen effectief voor een (tijdelijke) gedragsverandering. Daarom hangen we de SID’s na enige tijd op andere plekken in Soest en Soesterberg. Dat doen we op basis van gegevens uit ons onderzoek naar werkelijk gereden snelheden. De wegen waar te hard wordt gereden komen aan de beurt.

Verdere verkeersmaatregelen

Om weggebruikers te attenderen op hun snelheid worden meer maatregelen genomen. Deze staan beschreven in de ‘aanpak te hard rijden’ -gebaseerd op het onderzoek naar werkelijk gereden snelheden-. Zo plaatsen we ook gekleurde palen bij drie extra scholen, zogenaamde Julie-palen. De gekleurde palen vallen op en weggebruikers weten dat ze in de buurt van een school zijn. Dus belangrijk om op te passen voor overstekende kinderen en fietsers. Ook brengt de gemeente op een aantal locaties drempels en kruispuntplateaus aan, zodat het gewenste verkeersgedrag logisch volgt uit de verkeersveilige inrichting van de weg.

Met een filmpje waarin wordt uitgelegd waarom de snelheidsinformatieborden worden opgehangen in Soest en Soesterberg, attenderen we inwoners ook op het belang van verkeersveiligheid. Welke auto je ook rijdt: houd je aan de snelheid!