Hulp bij hoge energiekosten

Voor de energie-intensieve mkb’ers wil de overheid (tijdelijk) de bedrijfslasten kunnen verlagen. Het kabinet werkt de opties hiervoor uit. 

Wilt u weten welke (financierings-)mogelijkheden er nu zijn? Bekijk dan de Subsidie- en financieringswijzer en het Energieloket van de Kamer van Koophandel.

TEK aanvragen

Vraag TEK aan van 21 maart 2023 09.00 uur tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • Uw energiekosten bedragen minimaal 7% van uw totale omzet (energie-intensiteitseis);
  • U bent mkb’er volgens de mkb-toets van de Europese Commissie;
  • U heeft een zakelijk energiecontract dat op naam van uw onderneming is afgesloten;
  • Uw onderneming is uiterlijk 31 december 2022 bij KVK ingeschreven.

Het Rijk verwacht veel aanvragen, dus het kan erg druk zijn. Houd u hier rekening mee? U hoeft niet meteen de eerste dag aan te vragen.

Energie-intensiteit berekenen

Om TEK te ontvangen, moeten uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet bedragen. Dit wordt berekend met uw omzet, de modelprijs voor energie en uw standaardjaarverbruik. Op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan enkele voorbeelden. Zo schat u in of u in aanmerking komt.

Wilt u graag een gesprek?

Als u behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Soest. De bedrijfscontactfunctionaris wijst u de weg binnen de gemeentelijke organisatie. Hij maakt een inschatting van de haalbaarheid van uw vraag. En probeert de belangen van bedrijfsleven en gemeente zo goed mogelijk te behartigen en met elkaar in overeenstemming te brengen. 

Ook voor informatie over uit te geven bedrijventerreinen en vestigingsmogelijkheden kunt u bij de bedrijfscontactfunctionaris terecht. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Lennart de Pee. Neem contact via het contactformulier of bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11