Op weg naar aardgasvrij

We gaan op termijn stoppen met het gebruiken van aardgas. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Dat geldt ook voor de gemeente Soest.

Die route voor het aardgasvrij maken van Soest en Soesterberg leggen we vast in de Transitievisie Warmte. In dit document staat straks wanneer welke wijk van het aardgas afgaat. Daarmee is het voor inwoners en bedrijven inzichtelijk wanneer hun wijk aan de beurt is en wat een mogelijk alternatief is. Dat kan helpen bij het maken van keuzes voor de verduurzaming van de eigen woningen en (bedrijfs-)panden.