Stoken en koken zonder aardgas

We gaan ook in gemeente Soest op termijn stoppen met het gebruiken van aardgas. Hoe we dat gaan doen leggen we vast in een zogenoemde Transitievisie Warmte.  Hierin staat wanneer welke wijk van het aardgas af gaat. Daarmee weten inwoners en ondernemers wanneer hun wijk aan de beurt is en wat een alternatief is om hun huis te verwarmen. Dat kan helpen bij het maken van keuzes voor de eigen woningen en (bedrijfs-)panden. Haalbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Wat kunt u nu al doen?

Het afkoppelen van aardgas gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. In voorbereiding op aardgasvrij is het wel verstandig om u alvast te verdiepen in manieren om uw huis makkelijker warm te krijgen, bijvoorbeeld met isolatie of betere ventilatie.

Samenwerking en participatie

We werken voor de transitievisie samen met de netbeheerder, woningcorporaties, grote afnemers, inwoners en onze partners Energie Actief Soest, Soester Energiecoöperatie, de Soester Zakenkring en de Bedrijvenalliantie. In de ‘week van de omgeving’ en de Klankbordgroep warmte hebben al veel inwoners meegedacht over wat belangrijk is voor een aardgasvrij Soest. De komende tijd gaan we opnieuw in gesprek met inwoners. De inbreng van onze inwoner en ondernemers nemen we mee in de visie.