Gebiedsvisie Dalweggebied

De gemeente Soest wil het Dalweggebied met en voor haar inwoners transformeren tot een levendige plek waar jonge en oude Soesters elkaar ontmoeten en waar het goed wonen is. Hoe alles er precies uit gaat zien, moet nog bedacht worden. De gemeente heeft daarbij ook gevraagd aan inwoners en organisaties hoe zij het gebied in de toekomst voor zich zien. Mede op basis daarvan is een gebiedsvisie voor het Dalweggebied gemaakt.

Nieuw participatietraject

De gemeenteraad heeft in december 2020 de Gebiedsvisie Dalweg vastgesteld. We gaan nu aan de slag om deze visie concreter uit te werken. Daarbij betrekken we omwonenden en belanghebbenden, zoals we dat ook voor het opstellen van de visie deden. In welke vorm we dat precies gaan doen weten we nu nog niet, maar we willen dit participatietraject in de eerst helft van 2021 starten.

Gebiedsvisie biedt kans voor meerdere uitdagingen

Wij staan voor een aantal uitdagingen. Een daarvan is het vervangen van Sporthal Beukenhal. Deze is aan het einde van haar levensduur. De gemeenteraad heeft eind 2019 besloten dat de nieuwe sporthal gebouwd gaat worden achter Sportboulevard de Engh. Hierdoor komt de Beukendal-locatie vrij.

Andere uitdagingen uit het coalitieakkoord zijn het realiseren van woningbouw binnen de rode contouren, het clusteren van sport en wonen, het versterken van groen, het realiseren van wonen met zorg en welzijn en het thema duurzaamheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Mustafa Hamurcu via postbus2000@soest.nl.

Naar het overzicht