Gebiedsvisie Dalweggebied

Het Dalweggebied is volop in ontwikkeling. Er komt een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh en het oude politiebureau en Beukendal gaan weg. Daarnaast hebben we in Soest ook heel hard nieuwe woningen nodig. We willen daarom van het Dalweggebied een landschappelijk woon- en ontmoetingsgebied maken. Duurzaamheid staat centraal en iedereen is er welkom. 

Mening inwoners 

In 2019 en 2021 nodigden we inwoners van Soest en Soesterberg uit om mee te denken over de ontwikkeling van het Dalweggebied. We kregen veel reacties. Daarmee zijn we verder aan de slag gegaan.  

Waar staan we nu?

We hebben een Ontwikkeldocument in concept dat bestaat uit een beeldkwaliteitsplan en een stedenbouwkundig plan van eisen. Hiermee worden de spelregels en kaders voor de ontwikkeling van het gebied aangegeven. Deze kaders voor ontwikkeling delen we met omwonenden. Hun reacties geven we weer mee aan het college en de gemeenteraad. We bepalen daarna in welke fases we wat gaan doen.

Meer informatie

Op het platform Denkmeeover vindt u meer informatie over het project.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Mustafa Hamurcu via postbus2000@soest.nl.

Naar het overzicht