Nieuwe sporthal bij sportboulevard de Engh

Op donderdagavond 21 november 2019 besloot de gemeenteraad om de nieuwe sporthal aan de achterkant van Sportboulevard de Engh te realiseren. Voor het proces om te komen tot de nieuwe sporthal breekt daarom nu een nieuwe fase aan, namelijk die van ontwerp en voorbereiding.

De gemeenteraad nam een besluit op basis van het programma van eisen en de bijhorende businesscase: Documenten raadsvergadering, agendapunt 11 - Businesscase sportboulevard De Engh

Ontwerp en voorbereiding bouw van de nieuwe sporthal

Het ontwerpen en voorbereiden van de bouw van de nieuwe sporthal vindt plaats in de periode tot oktober 2020. Wij blijven vertegenwoordiging uit de sport, omwonenden en andere betrokkenen actief betrekken bij de plannen.

Naar het overzicht