Nieuwe sporthal bij sportboulevard de Engh

Een nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard de Engh. Dát zou het college van Burgemeester en Wethouders graag willen voor Soest. Het college kiest voor deze locatie omdat het kansen biedt voor het bij elkaar brengen van sportfuncties die elkaar kunnen versterken.

Waar staan we nu?

De gemeenteraad stemde op 14 maart 2019 in met het collegevoorstel om een nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard de Engh verder te onderzoeken. Dat betekent dat er nu gewerkt wordt aan de uitwerking van een programma van eisen. Daarbij wordt ook de financiële haalbaarheid onderzocht in een businesscase.

Met het besluit van de raad kunnen we nu samen met omwonenden, vertegenwoordigers vanuit sport en onderwijs en andere betrokkenen antwoord geven op de vraag ‘Aan welke eisen willen we dat de nieuwe sporthal voldoet?’.

Naar het overzicht