Ontwikkeling voormalige Gemeentewerf

Wij werken samen met de Alliantie en omwonenden aan een mooi plan voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest.

Een plek met betaalbare woningen

De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om tot een woningbouwplan te komen voor het voormalige werfterrein. Daarbij wordt ingezet op het realiseren van sociale huurwoningen voor bijvoorbeeld starters op de woningmarkt en seniorenwoningen. Op 18 november 2019 startte het participatieproces voor de herontwikkeling.

Werfsessies

Betrokken inwoners dachten mee in werfsessies. De input van deze sessies wordt verwerkt in het nieuwe stedenbouwkundige plan. Dit doen wij samen met het ontwerpbureaus Change.nl (stedenbouw/architectuur) en bureau Dijk&Co (landschapsarchitectuur). De uitwerking hiervan wordt straks op deze website geplaatst. Daarna wordt het definitieve plan aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.

Naar het overzicht