Opheffen afslagverbod Bartolottilaan en spitsafsluiting Foekenlaan

Wij willen het verkeer beter over de wegen verdelen. Daardoor komt er minder verkeer op locaties waar het nu te druk is. Hiervoor nemen we een aantal verkeersmaatregelen.

Inmiddels zijn de definitieve ontwerpen af voor de herinrichting van de straten in Soest-Zuid. Het opheffen van het afslagverbod Bartolottilaan en spitsafsluiting Foekenlaan is hier een onderdeel van.

Opheffen afslagverbod

De eerste verkeersmaatregel is het opheffen van het afslagverbod op de N221 (Birkstraat) de Bartolottilaan in. In plaats van dit verbod wordt er een apart linksafslagvak voor dit verkeer op de Birkstraat aangelegd. Hierdoor hoeft het verkeer dat rechtdoor rijdt op deze weg niet te wachten achter deze afslaande auto’s.

Opheffen spitsafsluiting

De tweede verkeersmaatregel is het opheffen van de spitsafsluiting bij de spoorwegovergang in Foekenlaan. Door deze spitsafsluiting op te heffen hoeft het verkeer minder om te rijden.

Herinrichting van straten met meer verkeer

In een aantal straten komt hierdoor meer verkeer. Daarom richten we die straten in overleg met de bewoners opnieuw in. We doen dat op een manier die past bij de maximum snelheid van 30 km/uur. Een aantal straten wordt bijvoorbeeld smaller en voorzien van snelheidsremmende voorzieningen.

Bezwaren

Op het collegebesluit van 2019 zijn meerdere bezwaren ontvangen. Deze bezwaren zijn behandeld in de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften. Zij hebben het college geadviseerd om de bezwaren ongegrond te verklaren en dit advies heeft het college overgenomen. Beroepschriften zijn in 2021 ongegrond verklaard door de rechtbank. Van de mogelijkheid om tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep te gaan bij de Raad van State is geen gebruik gemaakt. Dit betekent dat de verkeersbesluiten onherroepelijk zijn.

Hoe ziet het er straks uit?

De ontwerpen, die via 3 online-enquêtes samen met de bewoners zijn opgesteld, zijn uitgewerkt naar een definitief ontwerp. In dit definitieve ontwerp zijn ook de werkzaamheden aan de riolering in verschillende straten meegenomen.

Definitieve ontwerpen

De definitieve ontwerpen staan hieronder per straat. In de reactienota (pdf, 333 KB) leest u wat we met de reacties op het voorlopig ontwerp hebben gedaan.

U kunt hier de definitieve ontwerpen bekijken. Let op, deze zijn niet toegankelijk. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekeningen, neem dan contact met ons op.

Kapvergunningen

De kapvergunningen kunt u inzien op overheid.nl. Op de kaart kunt u bekijken waar de bomen gekapt gaan worden: Van Beuningenlaan en Bartolottilaan (pdf, 2 MB) en Foekenlaan en Larixlaan (pdf, 2 MB).

Planning

De uitvoering

De start van de uitvoering hangt af van het verleggen van de kabels en leidingen. Voorafgaand aan de uitvoering krijgen per straat alle bewoners een brief. In deze brief staan de definitieve planning, de uit te voeren werkzaamheden, de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en de contactpersonen vermeld. We plaatsen aankondigingen op de invalswegen en we communiceren hierover via (social) media. Via de nieuwsbrief houden we u ook op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.