Opheffen afslagverbod Bartolottilaan en spitsafsluiting Foekenlaan

Wij willen het verkeer beter over de wegen verdelen. Daardoor komt er minder verkeer op locaties waar het nu te druk is. Hiervoor nemen we een aantal verkeersmaatregelen.

In oktober 2019 heeft het college de verkeersbesluiten genomen voor de herinrichting van de straten in Soest-Zuid. Het opheffen van het afslagverbod Bartolottilaan en spitsafsluiting Foekenlaan is hier een onderdeel van.

Opheffen afslagverbod Bartolottilaan

De eerste is het opheffen van het afslagverbod op de N221 (Birkstraat) de Bartolottilaan in. In plaats van dit verbod wordt er een apart linksafslagvak voor dit verkeer op de Birkstraat aangelegd. Hierdoor hoeft het verkeer dat rechtdoor rijdt op deze weg niet te wachten achter deze afslaande auto’s.

Opheffen spitsafsluiting spoorwegovergang Foekenlaan

De tweede verkeersmaatregel is het opheffen van de spitsafsluiting bij de spoorwegovergang in Foekenlaan. Door deze spitsafsluiting op te heffen hoeft het verkeer minder om te rijden.

Herinrichting van straten met meer verkeer

In een aantal straten komt hierdoor meer verkeer. Daarom richten we die straten in overleg met de bewoners opnieuw in. We doen dat op een manier die past bij de maximum snelheid van 30 km/uur. Een aantal straten wordt bijvoorbeeld smaller en voorzien van snelheidsremmende voorzieningen.

Bezwaren

Op dit besluit zijn meerdere bezwaren ontvangen. Deze bezwaren zijn behandeld in de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften. Zij hebben het college geadviseerd om de bezwaren ongegrond te verklaren en dit advies heeft het college overgenomen.

Hierna zijn er 2 beroepschriften ingediend bij de rechtbank. Deze zijn op dit moment in behandeling. Zoals wij eerder hebben toegezegd, beginnen de werkzaamheden niet voordat de verkeersbesluiten onherroepelijk zijn. Als we daar meer over weten, informeren de bewoners hierover.

Planning

Ondertussen worden de ontwerpen, die via 3 online-enquêtes samen met de bewoners zijn opgesteld, uitgewerkt naar een definitief ontwerp. In dit definitieve ontwerp zijn ook de werkzaamheden aan de riolering in verschillende straten meegenomen.

De volgende stap, het maken van besteks- en uitvoeringstekeningen, nemen we pas als de verkeersbesluiten onherroepelijk zijn.

Naar het overzicht