Verkeersplan Soest-Zuid

In 2015 heeft de gemeenteraad het Verkeersplan Soest-Zuid vastgesteld. In dit verkeersplan worden maatregelen genomen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en om het openbaar vervoer te verbeteren. Een aantal maatregelen voerden we ondertussen al uit. Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van slimme verkeerslichten op de route van de Birkstraat tot aan de Koningsweg en het aanpassen van de busroute in de Eikenlaan.

Andere maatregelen uit het plan bekeken we opnieuw aan de hand van de uitkomsten van een nieuw verkeersmodel. Dit verkeersmodel toont aan dat het verkeer op het kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg weliswaar minder hard groeit dan eerder was verwacht, maar voor de rest van het Verkeersplan Soest-Zuid heeft dat geen gevolgen. In de raadsvergadering van 11 juli ging de gemeenteraad akkoord met het aangepaste ontwerp van de Soesterbergsestraat en besloot ook de andere maatregelen uit het verkeersplan Soest-Zuid uit te voeren

Naar het overzicht