Soest timmert flink aan de weg

De komende vijf jaar krijgt het onderhoud van de openbare ruimte een impuls. De gemeenteraad heeft extra geld beschikbaar gesteld waardoor we het onderhoud kunnen verhogen naar het gewenste niveau. Daarnaast heeft de gemeenteraad structureel geld beschikbaar gesteld om het onderhoud op het gewenste niveau te kunnen houden. We gaan er voor zorgen dat de openbare ruimte er overal weer netjes en veilig bij ligt. We timmeren de komende jaren dus letterlijk flink aan de weg!

Hoe pakken we dit aan?

De gemeente heeft een Integrale Meerjarenplanning Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte 2018-2022 opgesteld. Hiermee combineren we in de uitvoering zo veel mogelijk zaken die spelen in de openbare ruimte:

 • onderhoud op het gebied van riolering, groen en verkeer
 • onderhoud van asfalt. De werkzaamheden zijn aanbesteed, nadere informatie volgt zodra de aannemer de planning gereed heeft.
 • onderhoud aan elementenverharding, per gebied herstellen we verzakkingen en oneffenheden in straatwerk (bijvoorbeeld door wortelopdruk) en vervangen we kapotte tegels en klinkers
 • grotere gemeentelijke onderhouds- en reconstructieprojecten
 • werkzaamheden van nutsbedrijven, zoals het vervangen van broze leidingen
 • renovatieprojecten van woningcorporaties
 • ruimtelijke ontwikkelingen
 • het Masterplan in Soesterberg
 • de verkeersprojecten van het programma Verder

Drie sporen

De Integrale Meerjarenplanning Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte volgt drie sporen:

 1. Integrale onderhoudsprojecten. Elk jaar voert de gemeente diverse onderhoudsprojecten uit. Afhankelijk van de situatie kunnen naast onderhoud aan verhardingen ook werkzaamheden aan de riolering, de groenvoorzieningen, verkeersvoorzieningen en nutsvoorzieningen plaatsvinden
 2. Onderhoud elementenverhardingen. De gemeente pakt het onderhoud van de elementenverharding gebiedsgericht aan. Soest is verdeeld in vier gebieden. Elk jaar is één gebied aan de beurt en gaat een ploeg stratenmakers daar aan de slag. Aan het einde van het jaar liggen alle elementenverhardingen in het gebied er weer netjes bij.
 3. Onderhoud asfaltverhardingen. Jaarlijks is er op verschillende plekken in de gemeente onderhoud aan de asfaltverhardingen. Bekijk de planning van de werkzaamheden.