Nieuw Dorpshart

Soesterberg is een sociaal en levendig dorp. Daarom krijgt Soesterberg een nieuw aantrekkelijk dorpshart, met een plein voor activiteiten en ontmoetingen. Maar ook met appartementen er omheen, ruimte voor kleinschalige horeca en maatschappelijke voorzieningen.

Actueel

De bouw van de appartementen start in het najaar van 2019.

Groen plein

Het nieuwe dorpshart van Soesterberg krijgt een prachtig plein met een groene inrichting (Soesterbergers kozen zelf voor het ontwerp ‘Groene Campus’). Met zitplekken rondom het groen en een waterelement. Bijna alle activiteiten die voorheen op het oude evenemententerrein plaatsvonden, kunnen straks ook in het nieuwe dorpshart. Zoals Koningsdag, de Sinterklaasintocht en paaseieren zoeken. Ook voor de kermis blijft ruimte in het dorpshart (op het plein met daarbij een stukje van de Banningstraat en het voorterrein van de Banninghal). Op het plein is ook ruimte voor een (kunst)ijsbaantje.

Appartementen

Remog Projectontwikkeling en IJsselland Ontwikkeling bouwen aan de oostkant van het toekomstige plein het duurzame appartementengebouw ‘Den Bergh’.

Het ontwerp is geïnspireerd op de Marechausseekazerne er tegenover en past goed bij de stijl van de Groene Campus en het dorpse karakter van Soesterberg. Er komt een binnentuin en ondergronds parkeren.

Aan de zuidkant van het plein bouwt Portaal sociale huurappartementen.

Behoud monumenten en extra parkeerplaatsen

In het nieuwe dorpshart behouden we het monument met de vleugel en het oorlogsmonument met de 33 bomen (die symbool staan voor de ‘gevallenen van Soesterberg’) op het Odijkplein. Dit hoort bij Soesterberg en dat willen we graag behouden. Bij de nieuwe inrichting knappen we gelijk het Odijkplein op. Door het wat efficiënter in te delen, kunnen we bijna twee keer zoveel parkeerplaatsen aanleggen (met behoud van het monument en de herdenkingsbomen).

2020/2021 Aanleg openbare ruimte

2019 Start bouw sociale huurappartementen Portaal

2019 Start bouw koopappartementen Den Bergh

2018 Woningen Den Bergh in de verkoop

2017/2018 Bouwrijp maken

2017 Afspraak met Portaal over bouw van sociale huurappartementen

2016 Bestemmingsplanprocedure is afgerond.

2016 Bewoners kozen ontwerpvariant ‘Groene Campus’

Wilt u meer weten over de nieuwe woningen? Kijkt u dan op www.nieuwbouwkompassoesterberg.nl

Voor meer informatie over het nieuwe dorpshart neemt u contact op met de projectleider Mustafa Hamurcu. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11. Of mail naar postbus2000@soest.nl en vermeld in de onderwerpregel “Dorpshart Soesterberg – M Hamurcu”.