Nieuw Dorpshart

Soesterberg is een sociaal en levendig dorp. Daarom krijgt Soesterberg een nieuw aantrekkelijk dorpshart, met een plein voor activiteiten en ontmoetingen. Maar ook met appartementen er omheen, ruimte voor kleinschalige horeca en maatschappelijke voorzieningen.

Actueel

De bouw van de appartementen start in het najaar van 2019.

Naar het overzicht