Officierscasino

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het Officierscasino aan de Kampweg 51 in Soesterberg verkocht aan de ontwikkelcombinatie Schavast en IQNN Development. De nieuwe eigenaar wil van het complex een combinatie van zorg en wonen maken.

De koopovereenkomst is recent getekend. Schavast en IQNN willen de gebouwen en de grond herontwikkelen tot een combinatie van zorg en wonen. De kopers van het Officierscasino zullen in overleg met de gemeente Soest de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Ook zullen de ontwikkelaars met de inwoners in gesprek gaan. Dit aansluitend bij de Nota van Uitgangspunten die in het voorjaar van 2018 is vastgesteld door het college van Burgemeesters en Wethouders, en waarop ook bewoners van Soesterberg hun reactie hebben gegeven.

Maatschappelijke doelen

Het Rijksvastgoedbedrijf is blij dat het pand een eigenaar krijgt die er maatschappelijke doelen mee beoogt. “Het monumentale complex is vanwege de ligging en de ontwikkelingsmogelijkheden een unieke locatie voor herontwikkeling. De combinatie van zorg en wonen past hier heel goed bij”, stelt Michiel von Bönninghausen, die de verkoop van het complex namens het Rijksvastgoedbedrijf coördineerde. “De ideeën die Schavast en IQNN hebben met het Officierscasino sluiten goed aan bij de Nota van Uitgangspunten. Bovendien is het mooi dat zo’n uniek complex op deze manier een nieuwe toekomst krijgt.”

Planning

  • De nieuwe eigenaar werkt nu eerst het plan verder uit.
  • Daarbij betrekt hij bewoners en organisaties uit het dorp.
  • Daarna kan de nieuwe eigenaar een ontwerpbestemmingsplan indienen.
  • Hierover kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kun u contact opnemen via t.a.v. Klaas van Haaften of telefonisch via (035) 609 34 11.

Naar het overzicht