Welzijn van de das

Voor het welzijn van de dassen op Oude Tempel is het beter om hen te verplaatsen naar een ander leefgebied. Uit camerabeelden blijkt dat de dassen op de huidige locatie nu al ernstig verstoord worden door recreanten in het gebied. Er is gelukkig een heel geschikt leefgebied voor deze dassen gevonden op landgoed Twickel in Twente. 

Verplaatsing van de das

Samen met de stichting Dassenwerkgroep Twente en de Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi bereidt de gemeente nu een zorgvuldige verplaatsing voor. Naar verwachting worden de dassen dit najaar verplaatst. Na de verhuizing van de das wordt de burcht ongeschikt gemaakt. 

Waarom wordt de das in deze periode van het jaar verplaatst?

We willen zo voorzichtig mogelijk te werk gaan en de dassen zo min mogelijk stress bezorgen. Dassen kennen een zogenaamde kwetsbare periode. Deze loopt van december tot en met juli. In december planten dassen zich voort. In januari en februari worden de jonge dassen geboren. Deze zijn afhankelijk van de moeder tot eind juli. Het spreekt voor zich dat we de dassen dan met rust laten. De jonge dassen moeten zelfstandig zijn om gevangen te worden. Dat is het geval vanaf augustus. Voor de zekerheid nemen we nog een maand extra in acht. Daarom starten we pas in september met de voorbereidingen. We verwachten niet alle dassen op hetzelfde moment te vangen. De uitvoering vindt plaats door dassenexperts die vele jaren veldervaring hebben met het succesvol verplaatsen van dassen. In de maanden augustus, september, oktober verlaten de dassen zelf de burchten en gaan op zoek naar nieuwe partners en locaties. De komst van nieuwe dassen in Twente is dan voor andere dassen een heel normaal verschijnsel in deze tijd van het jaar. 

Wat merkt u van de verplaatsing?

Rondom de burcht plaatsen we hekken. Daaromheen komt een afzetting met een straal van ongeveer 100 meter. Dit om de das in alle rust te vangen en naar een betere plek te brengen. Het is belangrijk dat de das niet binnen het afgezette gebied wordt verstoord. Dassen kunnen bijvoorbeeld de weg op rennen. Gericht op de burcht worden wildcamera’s geplaatst waarop live 24 uur per dag meegekeken kan worden. De rest van het bos blijft toegankelijk. 

Wijziging van ontheffing

Voor het verplaatsen van de das is in 2017 een ontheffing Wet natuurbescherming verleend. Deze ontheffing is nog geldig tot eind 2025. De gemeente Soest heeft bij de provincie een aanvraag voor wijziging van deze ontheffing ingediend omdat de locatie waar de dassen naartoe verplaatst worden is veranderd. De provincie heeft daar op 31 augustus mee ingestemd.