Soesterberg

Op deze kaart ziet u welke projecten en ontwikkelingen er in Soesterberg spelen (groen = afgerond, blauw = planvorming en voorbereiding uitvoering, rood = werkzaamheden).

Animatie toekomst Soesterberg

In een filmpje ziet u hoe Soesterberg er over een aantal jaar uitziet.

Nieuw dorpshart

Activiteiten, evenementen en ontmoeten op een gezellig plein met horeca en woningen er omheen.

Banninghal renovatie

De gerenoveerde sporthal voldoet weer aan de moderne sporteisen.

Bedrijventerrein Richelleweg

Bedrijfspercelen te koop op gloednieuw bedrijventerrein langs A28.

Dorpsplein woningbouw

Tegenover De Drie Eiken komen nieuwe woningen.

Ecoduct Boele Staal

Een nieuwe natuurverbinding in het hart van de Utrechtse Heuvelrug.

Fietsverbinding Soest-Soesterberg

Over de vliegbasis komt een nieuwe, kortere fietsroute tussen Soesterberg en Soest.

Frits Koolhovenweg

Deze weg maakt de nieuwe sauna en de nieuwe woonwijk achter Kontakt der Kontinenten bereikbaar.

Herinrichting hoofdwegen

Veiligere wegen en een door bomen versterkte verbinding tussen vliegbasis en dorpshart.

Kampweg woningbouw - Noorduyn

Nieuwe woningen in het centrum van Soesterberg.

Kontakt der Kontinenten

Nieuwe woningen aan de rand van het dorp.

N237 verdiept en park op dek

Een aantrekkelijk groen verblijfsgebied passend bij het karakter van het vliegdorp.

Nationaal Militair Museum

Nieuw museum aan de rand van Park Vliegbasis.

Oude Tempel - wonen op een landgoed

Op Landgoed Oude Tempel komt in een bosrijke omgeving te midden van eeuwenoude beukenlanen een nieuw, groen woongebied.

Officierscasino

Nu het complex definitief zijn functie heeft verloren wil het Rijksvastgoedbedrijf het gebouw verkopen.

Park Vliegbasis Soesterberg

Het oude defensieterrein is nu een openbaar park met een bijzonder militair verleden.

Pleisterplaats

Genieten van horeca en speelbos aan de rand van Park Vliegbasis.

Vliegbasis woningbouw

Nieuwe woningen aan de rand van Park Vliegbasis.

Rademakershof supermarkt

Nieuwe supermarkt in het centrum van Soesterberg.

Rademakershof woningen

Nieuwe woningen achter de supermarkt in het centrum.

Rademakerstraat

Herinrichting van de centrale winkelstraat in het dorp.

Soesterberg-Noord herstructurering

Van bedrijventerrein naar aantrekkelijk woon-werkgebied.

Sociaal-culturele voorziening

Een plek voor de bibliotheek en activiteiten voor jong en oud.

Spa Soesterberg

Wellness en ontspanning bij een gloednieuw saunacomplex.

Verlengde Tempellaan

Nieuwe ontsluitingsweg naar Soesterberg-Noord.

Westelijke ontsluitingsweg woonwijk vliegbasis

Nieuwe ontsluitingsweg naar de woonwijk op de vliegbasis.

Zwart Wegje woningbouw - project Boschstraet

Een autoluw hofje met alle gemakken en comfort die bij nieuwbouw horen.

Masterplan

Aan de ontwikkelingen ligt een plan ten grondslag dat samen met Soesterbergers is opgesteld.

Informatiekrant In uitvoering

Nieuwsbrief over ontwikkelingen in Soesterberg.