Fietsverbinding Soesterberg-Soest

Tussen Soesterberg en Soest ligt Park Vliegbasis Soesterberg. Toen de vliegbasis nog in gebruik was, was het terrein niet toegankelijk. Fietsers moesten daardoor flink omrijden via de provinciale wegen. Daarom werken we nu plannen uit voor een nieuw fietspad over de voormalige vliegbasis. Hierdoor wordt de fietsroute tussen Soesterberg en Soest ruim een kilometer korter.

Kortere en betere fietsroute

Je kunt nu al over de vliegbasis fietsen via het Wethouder Lemmenpad. Je fietst dan over de start- en landingsbanen en de toeleidende paden. We gaan deze recreatieve route ombouwen tot een volwaardig fietspad. Zo ontstaat een directe, comfortabele (en kortere) fietsverbinding tussen Soesterberg en Soest.
In 2015 hebben we de eerste inrichtingsschetsen gepresenteerd. Nu de N237 Amersfoortsestraat verdiept is aangelegd, pakken we de voorbereidingen verder op. Begin 2017 starten we met de uitwerking van een inrichtingsvisie voor de hoofdwegenstructuur in Soesterberg. Daarna werken we de inrichtingsschetsen verder uit naar een voorlopig ontwerp. We willen het definitief ontwerp eind 2017 afronden, zodat we in 2018 kunnen beginnen met de aanleg.

Contactpersoon: Klaas Jelle Veenstra, gemeente Soest, (035) 609 34 11.