Herinrichting hoofdwegen

We gaan de hoofdwegen in Soesterberg opnieuw inrichten. Dat zijn de Kampweg, Banningstraat, Veldmaarschalk Montgomeryweg, Oude Tempellaan en Kamerlingh Onneslaan. Dit jaar werken we hiervoor een plan uit. Daarbij betrekken we direct omwonenden. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging. Ook de Postweg krijgt een nieuwe inrichting. Hiervoor hebben we eerder een plan gemaakt.

Straks overal 30 kilometer per uur

In samenspraak met bewoners uit Soesterberg is besloten om de maximumsnelheid overal 30 kilometer per uur te maken. De Postweg gaat qua inrichting meer passen bij de woonomgeving en wordt ingericht als een fietsstraat. Belangrijk is dat de Veldmaarschalk Montgomeryweg goed aansluit op de fietsverbinding over de voormalige vliegbasis (Paul Lemmenpad). Daarnaast willen we de lanenstructuur versterken door extra bomen te planten. Ook heeft het riool op veel plaatsen meer capaciteit nodig. Waar mogelijk gaan we daarom regenwater direct infiltreren in de bodem.

Het inwonerpanel vindt de bus in het dorp het belangrijkst

We wilden graag weten wat de inwoners van Soesterberg bij de herinrichting van de hoofdwegen belangrijk vinden. Daarom hebben we het inwonerpanel in december 2017 een aantal keuzes voorgelegd. Dit ging onder andere over het belang van de bus in het dorp. Opvallend is dat bijna 70% van de respondenten aangeeft dat zij het (zeer) belangrijk vinden dat de bus stopt op meerdere plekken in het dorp. Dit ondanks het feit dat bijna 50% van de respondenten aangeeft dat zij nooit de bus nemen. Dat betekent dat we de wegen breed genoeg houden voor de bus en minder hoge drempels aanleggen. Het inwonerpanel vindt behoud van de bus namelijk (veel) belangrijker dan meer snelheid remmende maatregelen of meer ruimte voor de fiets. Bij de keuze tussen fiets en bomen krijgt de fiets net iets meer prioriteit. Parkeerplaatsen vind het inwonerpanel het minst belangrijk. 

In 2018 maken we een plan voor de herinrichtingen

Samen met direct omwonenden maken we dit jaar een plan voor de herinrichtingen. Wij verwachten dat op zijn vroegst in 2019 de schop in de grond gaat. De planning is afhankelijk van de voortgang van de bouwprojecten in het dorp. We willen bij de uitvoering van de projecten voorkomen dat bouwverkeer de nieuwe wegen weer kapot rijdt.