Kampweg woningbouw - Noorduyn

Artist impression Noorduyn

Langs de Kampweg is het project Noorduyn gebouwd: een kleinschalige, dorpse woonwijk. De nieuwe woningen zijn belangrijk omdat inwoners van Soesterberg behoefte hebben aan nieuwbouw én Soesterberg meer inwoners nodig heeft om het voorzieningenniveau (winkels, zorg, horeca, welzijn, enzovoort) op peil te houden en liefst te vergroten.

Ontwikkelaar maakte plan met omwonenden en kopers

Ontwikkelaar Latei vond het heel belangrijk dat het wijkje tot stand kwam in goed overleg met omwonenden en toekomstige bewoners. In samenspraak is een plan gemaakt voor 48 rijwoningen, bungalows en twee-onder-één-kapwoningen in verschillende prijsklassen. Alle woningen zijn verkocht en de bouw is afgerond.

Bestemmingsplan en inspraak

Om deze nieuwe woningen planologisch mogelijk te maken, hebben we een bestemmingsplan voor dit gebied gemaakt. Daarin regelen we waar en hoeveel woningen er mogen komen en wat openbare ruimte is. Er is inspraak geweest op het voorontwerp bestemmingsplan en op het ontwerp bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot aanpassing van het plan. De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan uiteindelijk vast op 29 september 2016. Bij de Raad van State zijn geen beroepschriften ingediend. Daardoor werd het bestemmingsplan op 24 november 2016 onherroepelijk.

Contactpersoon

Mustafa Hamurcu, gemeente Soest (035) 609 34 11.