Merelhof woningbouw

Op de Oude Tempellaan 2-4 komen vier nieuwe vrijstaande woningen. De woningen zijn inmiddels verkocht.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er is één inspraakreactie op gekomen. In december 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het antwoord op de inspraakreactie vastgesteld.

Meer informatie: Jeroen Schokking, gemeente Soest, (035) 609 34 11.