Montgomeryweg en Postweg herinrichting

We gaan de Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg opnieuw inrichten. Belangrijk is dat de Veldm. Montgomeryweg goed aansluit op de fietsverbinding over de voormalige vliegbasis (Paul Lemmenpad). De Postweg moet qua inrichting meer gaan passen bij de woonomgeving en wordt ingericht als een fietsstraat.

Planning

In 2015 hebben we de eerste inrichtingsschetsen gepresenteerd. Nadat de N237 Amersfoortsestraat in 2016 verdiept is aangelegd, pakken we de voorbereidingen weer op. In 2017 werken we een inrichtingsvisie uit voor de hoofdwegenstructuur in Soesterberg. Daarna werken we de schetsen voor de Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg verder uit naar een voorlopig ontwerp. Doel is om in 2018 te beginnen met de aanleg.

Meer informatie: Erik Landman (035) 609 34 11.