Nieuw dorpshart

Soesterberg is een sociaal en levendig dorp. Daarom krijgt Soesterberg een nieuw aantrekkelijk dorpshart, met een plein voor activiteiten en ontmoetingen. Maar ook met appartementen er omheen, ruimte voor kleinschalige horeca en maatschappelijke voorzieningen.

Bouwrijp maken gestart

Het bouwrijp maken is gestart. Onder bouwrijp maken vallen onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Asfalt verwijderen.
 • Bomen en struiken op het toekomstig bouwterrein verwijderen. Hierbij houden we rekening met broedende vogels en publiceren we benodigde kapvergunningen.
 • Kabels en leidingen voor gas, water en elektra aanleggen.
 • Riolering aanbrengen en aansluiten op de bestaande riolering.
 • Bouwwegen aanleggen waarover het werkverkeer kan rijden.

Deze voorbereidende werkzaamheden voert een aannemer uit in opdracht van de gemeente.

Duurzame appartementen in dorpshart Soesterberg

In 2016 kozen Soesterbergers voor de inrichting van hun nieuwe dorpshart voor de stijl van de ‘Groene Campus’. Twee prominente gebouwen (één met vrije sector appartementen en één met sociale huurappartementen van Portaal) rond een groen, parkachtig plein. Daarna is een ontwikkelaar geselecteerd voor de vrije sector appartementen.

We hebben gekozen voor het plan ‘Den Bergh’ van IJsselland Ontwikkeling. Heel duurzaam en goed passend bij de stijl van de Groene Campus en het dorpse karakter van Soesterberg. Heeft u belangstelling voor een appartement? Kijk dan op nieuwbouwkompassoesterberg.nl.

Kenmerken van Den Bergh

 • Geïnspireerd op de Marechausseekazerne tegenover het dorpshart
 • Gebruik van duurzame en kwalitatief hoogwaardige materialen die voor een natuurlijke uitstraling zorgen
 • Duurzaam gebouw met veel wooncomfort door onder andere zonnepanelen, energiezuinig huishoudpakket, driedubbele beglazing, Led verlichting, waterbesparing
 • Ondergronds parkeren
 • Binnenterrein met binnentuin
 • Woningen van circa 80 tot 160 m2, allemaal royaal voorzien van een buitenruimte

Proces en planning

De verwachting is dat de bouw van de appartementen start na de zomer 2018. Ongeveer een jaar later worden de woningen opgeleverd.    

Portaal sluit aan qua uitstraling

Portaal wil zowel in de planning als in de uitstraling en inpassing van hun gebouw zo snel mogelijk aansluiting bij de ontwikkeling van IJsselland. De openbare ruimte richten we in als de meeste bouwwerkzaamheden klaar zijn zodat de nieuwe inrichting niet wordt beschadigd door bouwverkeer of werkzaamheden.

Hoe ziet het nieuwe plein eruit en wat kan er allemaal?

Het plein krijgt een groene inrichting. Met zitplekken rondom het groen en een waterelement. Bijna alle activiteiten die nu op het evenemententerrein plaatsvinden, kunnen straks ook in het nieuwe dorpshart. Zoals Koningsdag, de Sinterklaasintocht en paaseieren zoeken.

Ook de kermis blijft in het dorpshart maar gaat naast het plein ook een stukje van de Banningstraat en het voorterrein van de Banninghal gebruiken. Op het plein is ook ruimte voor een (kunst)ijsbaantje. Groot verschil met nu is wel dat het plein openbaar gebied is. Je kunt er altijd terecht.

Behoud monumenten en extra parkeerplaatsen

In het nieuwe dorpshart behouden we het monument met de vleugel en het oorlogsmonument met de 33 bomen (die symbool staan voor de ‘gevallenen van Soesterberg’) op het Odijkplein. Dit hoort bij Soesterberg en dat willen we graag behouden. Bij de nieuwe inrichting hebben we ook het Odijkplein meegenomen. Dat komt er dan ook mooi nieuw uit te zien. Bovendien kunnen we door het net wat efficiënter in te delen, bijna twee keer zoveel parkeerplaatsen aanleggen (zoals gezegd met behoud van het monument en de herdenkingsbomen).

Wat ging hieraan vooraf?

 • 29 september 2016: Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad (raadsvoorstel en bijbehorende stukken)
 • 24 november 2016: Bestemmingsplan onherroepelijk
 • Voorjaar 2016 Participatie- en inspraakproces over sfeer van het dorpshart 
 • 2016: Beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de stijl van de bebouwing dat aansluit bij de groene inrichting die bewoners kozen voor de openbare ruimte
 • 2014: Start voorontwerp bestemmingsplan over dorpshart en ook het manifestatieterrein op het paardenweitje, een nieuwe sociaal culturele voorziening en de woonwijk aan de zuidkant van het terrein (raadsbesluit juni 2015)

Contactpersoon dorpshart: Mustafa Hamurcu, gemeente Soest (035) 609 34 11.