Nieuw dorpshart

Soesterberg is een sociaal en levendig dorp. Daarom krijgt Soesterberg een nieuw aantrekkelijk dorpshart, met een plein voor activiteiten en ontmoetingen. Maar ook met appartementen er omheen, ruimte voor kleinschalige horeca en maatschappelijke voorzieningen.

Bouwrijp maken klaar

Het bouwrijp maken is klaar. Asfalt en beplanting zijn verwijderd en kabels, leidingen en riolering zijn aangelegd.

Bouw appartementen

De volgende stap is de bouw van appartementen. De oorspronkelijke planning was dat we in 2018 zouden starten maar we hebben de planning moeten aanpassen. De verwachting is dat we in 2019 starten met bouwen.

Soort appartementen

Toen Soesterbergers in 2016 hun voorkeur gaven aan de ontwerpvariant 'Groene Campus' voor hun nieuwe dorpshart, zaten daar twee prominente gebouwen in. Eén met vrije sector appartementen en één met sociale huurappartementen van Portaal. De gebouwen begrenzen een groen, parkachtig plein.

Remog Projectontwikkeling en IJsselland Ontwikkeling bouwen het plan ‘Den Bergh’ met vrije sector appartementen. Heel duurzaam, geïnspireerd op de Marechausseekazerne er tegenover, met gebruik van hoogwaardige materialen en goed passend bij de stijl van de Groene Campus en het dorpse karakter van Soesterberg. Er komt een binnentuin en ondergronds parkeren. Heeft u belangstelling voor een appartement? Kijk dan op nieuwbouwkompassoesterberg.nl.

Portaal sluit aan qua uitstraling

Portaal wil zowel in de planning als in de uitstraling en inpassing van hun gebouw zo snel mogelijk aansluiting bij de ontwikkeling van IJsselland. De openbare ruimte richten we in als de meeste bouwwerkzaamheden klaar zijn zodat de nieuwe inrichting niet wordt beschadigd door bouwverkeer of werkzaamheden.

Hoe ziet het nieuwe plein eruit en wat kan er allemaal?

Het plein krijgt een groene inrichting. Met zitplekken rondom het groen en een waterelement. Bijna alle activiteiten die voorheen op het evenemententerrein plaatsvonden, kunnen straks ook in het nieuwe dorpshart. Zoals Koningsdag, de Sinterklaasintocht en paaseieren zoeken.

Ook de kermis blijft in het dorpshart maar gaat naast het plein ook een stukje van de Banningstraat en het voorterrein van de Banninghal gebruiken. Op het plein is ook ruimte voor een (kunst)ijsbaantje. Groot verschil met voorheen is wel dat het plein openbaar gebied is. Je kunt er altijd terecht.

Behoud monumenten en extra parkeerplaatsen

In het nieuwe dorpshart behouden we het monument met de vleugel en het oorlogsmonument met de 33 bomen (die symbool staan voor de ‘gevallenen van Soesterberg’) op het Odijkplein. Dit hoort bij Soesterberg en dat willen we graag behouden. Bij de nieuwe inrichting knappen we gelijk het Odijkplein op. Door het wat efficiënter in te delen, kunnen we bijna twee keer zoveel parkeerplaatsen aanleggen (met behoud van het monument en de herdenkingsbomen).

Wat ging hieraan vooraf?

  • 24 november 2016: Bestemmingsplan onherroepelijk
  • 29 september 2016: Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad (raadsvoorstel en bijbehorende stukken)
  • Voorjaar 2016 Participatie- en inspraakproces over sfeer van het dorpshart 
  • 2016: Beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de stijl van de bebouwing dat aansluit bij de groene inrichting die bewoners kozen voor de openbare ruimte
  • 2014: Start voorontwerp bestemmingsplan over dorpshart en ook het manifestatieterrein op het paardenweitje, een nieuwe sociaal culturele voorziening en de woonwijk aan de zuidkant van het terrein (raadsbesluit juni 2015)

Contactpersoon dorpshart: Mustafa Hamurcu, gemeente Soest (035) 609 34 11.