Oude Tempel - wonen op een landgoed

Op Landgoed Oude Tempel komt in een bosrijke omgeving te midden van eeuwenoude beukenlanen een nieuw, groen woongebied. Om dit mogelijk te maken, stelt de gemeente een nieuw bestemmingsplan op.

Wonen in weelde

In het bos van het landgoed Oude Tempel willen we de lanenstructuur en de monumentale beukenlanen behouden. De beukenlanen zijn de 'groene kapstok' van het plan. Openbare, onverharde wandelpaden onder de lanen verbinden het landgoed straks met de omgeving. De ruimtes tussen de lanen vormen de kamers waarbinnen woningen komen.

Afhankelijk van de invulling is er ruimte voor circa 250 (maar maximaal 300) woningen. De kamers krijgen elk een eigen karakter en liggen rond een centrale open ruimte. De lanen en de open plekken zijn ideaal om te spelen en om elkaar te ontmoeten. Het nieuwe woongebied ligt bovendien vlakbij het dorpshart met allerlei voorzieningen.

Artist impressies Landgoed Oude Tempel

 

Meer informatie vindt u in de brochure Wonen in Weelde en in het Stedenbouwkundig Kader voor Landgoed Oude Tempel 'Wonen in weelde'. U kunt PDF's van deze brochures opvragen bij Carolien Huijzer. Haar contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Woningbouwlocatie

Inpassen in omgeving

Het is belangrijk dat het nieuwe woongebied ook goed aansluit op de bestaande woongebieden rond het landgoed – de woonwijk Apollo en de Oude Tempellaan. De door de omwonenden genoemde aandachtspunten nemen we daarin zo goed mogelijk mee.

Wandelen in de bostuin

Tot aan de start van de werkzaamheden voor de woningbouw is de bostuin in tijdelijk beheer bij onze bosbeheerder. Sinds enkele maanden mag je tussen zonsopgang en zonsondergang in het bos en de tuin van het landgoed wandelen,  mits je op de wegen en paden blijft. Honden moeten aan de lijn. Er zijn twee ingangen. Eén aan de kant van woonwijk Apollo, bij basisschool De Startbaan en één via de entree van het landgoed, aan de Oude Tempellaan.

Wonen en natuur hand in hand

Het nieuwe woongebied bij Oude Tempel is onderdeel van het regionale programma Hart van Heuvelrug. Dit programma heeft als doel om versnipperde natuurgebieden in deze regio te verbinden en ruimte te maken voor wonen, bedrijven en zorgprojecten. De opbrengsten van de woningbouw Oude Tempel investeren we in de groene projecten van Hart van de Heuvelrug. Zo gaat natuurontwikkeling hier hand in hand met wonen. Een groot deel van de groene projecten is inmiddels uitgevoerd.

Stappen in het proces

Voorontwerpbestemmingsplan Eerste en tweede kwartaal 2017
Ontwerpbestemmingsplan Derde en vierde kwartaal 2017
Vaststelling bestemmingsplanEind 2017 / begin 2018
Uitwerking van stedenbouwkundig plan ‘Wonen in weelde’Parallel aan bestemmingsplanprocedure
Selectie van marktpartijen die op deze locatie woningen willen bouwen en voorbereiding van de uitgifte van vrije kavelsParallel aan bestemmingsplanprocedure
Vergunningen aanvragen voor bouwrijp maken terreinMedio 2018
Bouwrijp maken terrein (kap van bomen, grondwerk, kabels en leidingen)Medio 2018
Aanvraagprocedure omgevingsvergunningen door particulieren en marktpartijen die woningen willen bouwen Medio 2018
Bouwwerkzaamheden Derde en vierde kwartaal 2018

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in Wonen in Weelde? Stuur dan een e-mail naar woneninweelde@soest.nl t.a.v. Iris Ietswaart, of bel (035) 609 34 11.