Bestemmingsplanprocedure

Aan het vaststellen van een bestemmingsplan gaat een uitgebreid ontwerp- en inspraaktraject vooraf.

Voorontwerpbestemmingsplan

Om tot een nieuw bestemmingsplan te komen, hebben we eerst een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oude Tempel’ lag zes weken ter inzage van 26 januari tot en met 8 maart 2017. Met op 14 februari een druk bezochte informatieavond voor alle omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden. Naar aanleiding hiervan hebben we circa 20 reacties ontvangen en beantwoord.

Ontwerpbestemmingsplan

De wijzigingen die voortvloeien uit de inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan hebben we verwerkt. Dat heeft geleidt tot de volgende versie van het plan: het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan Oude Tempel heeft acht weken ter inzage gelegen, van donderdag 15 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 (vanwege de zomer twee weken langer dan gebruikelijk). We hebben in totaal 13 zienswijzen ontvangen waarin mensen hun mening over het plan geven.

In het derde en vierde kwartaal van 2017 beoordelen en beantwoorden we de zienswijzen in een ‘nota van zienswijzen’. Waar nodig en mogelijk passen we het plan aan. Eind 2017 of begin 2018 biedt het college van B en W het (mogelijk aangepaste) bestemmingsplan en de nota van zienswijzen ter vaststelling aan aan de gemeenteraad.