Park Vliegbasis Soesterberg

Op deze foto van de beheerder van het park (Het Utrechts Landschap) ziet u de reeën over de landingsbaan rennen.

De voormalige vliegbasis was jarenlang defensieterrein en afgesloten voor publiek. Maar nu is het grotendeels natuurgebied. Deels beschermde natuur en deels publiek toegankelijk om van te genieten tijdens het fietsen of wandelen. In het schraal grasland rond de landingsbanen en in het noordelijk bosgebied leven diersoorten die maar weinig voorkomen in Nederland. Maar niet alleen de natuur in het park is bijzonder. Ook de militaire bebouwing (zoals de landingsbaan, shelters en munitiedepots) maken het park tot een unieke belevenis! En aan de noordkant van het park vindt u het Nationaal Militair Museum.

Verbindende schakel

Het park verbindt het noordelijk en zuidelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug met elkaar. Door het park komen twee ecologische verbindingen zodat dieren zich tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de Heuvelrug kunnen verplaatsen. Aan de oostkant een heideverbinding en aan de westkant, via Camp New Amsterdam een bosverbinding.

Woningbouw

Aan de rand van de voormalige basis is woningbouw gepland. Deze woningbouw sluit aan op de bebouwing van Soesterberg-Noord. Voor de woonwijk wordt nu een stedenbouwkundig plan opgesteld, waarbij “wonen in en met de natuur” het uitgangspunt vormt. Dit plan wordt in het voorjaar van 2017 voor vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep Vliegbasis Soesterberg, bestaande uit bestuurders van de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest, en aan gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan medio 2017, worden de bouwplannen verder uitgewerkt. De daadwerkelijke bouw start op zijn vroegst in 2019.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Park Vliegbasis Soesterberg: www.hartvandeheuvelrug.nl of in de brochure Woonwijk vliegbasis Soesterberg (pdf, 2 MB)  

Contactpersoon: Reinier Kalt, gemeente Soest, (035) 609 34 11.